Ambitiedocument vitale en kwetsbare functie

Netwerk Water & Klimaat heeft in 2022 ambities bepaald voor gevolgbeperking overstroming, specifiek voor vitale en kwetsbare functies. Voor woningen en andere gebouwen volgen hiervoor de handvatten via de landelijke maatlat en het richtinggevend kader die momenteel door het ministerie van BZK (samen met de ministeries van I&W en LNV) worden ontwikkeld. Het ambitiedocument gevolgbeperking voor vitale en kwetsbare functies in onze regio dient als basis voor verankering in beleid en (omgevings)plan, zodat een gemeente straks bij een initiatief voor nieuw- of verbouw van een vitale en kwetsbare functie rekening houdt met gevolgbeperking bij een evt. overstroming door dijkdoorbraak of hevige neerslag. U kunt hier het ambitiedocument downloaden. In 2023 gaat NWK met een aantal gemeenten in de regio aan de slag met de implementatie van gevolgbeperking. Heb je interesse, laat het ons weten! Bestuurlijk zoeken we de aansluiting bij de U10 tafel Gezonde woon- en leefomgeving dit jaar.

Waterrisicoprofielen

NWK heeft waterrisicoprofielen laten maken voor de vitale en kwetsbare functies. Deze zijn te bekijken via een viewer die binnenkort beschikbaar is. De waterrisicoprofielen geven weer hoe hoog het water bij een bepaalde vitale en kwetsbare functie kan komen te staan en wat de kans daarop is.

Handreiking gevolgbeperking

Eerder stelde NWK een handreiking op voor gevolgbeperking overstroming. Bepaalde ambities verwerken we in deze handreiking. Zodra hij klaar is, voegen we hem toe op de website.