Over Water & Klimaat


Introductie van ons netwerk

Graag introduceren wij onze Water en Klimaat mensen bij u: een groep van achttien partners, verschillende werkgroepen, een regie- en een managementteam en ons bestuur.

Onze mensen zijn onze ambassadeurs. Zij helpen bewustzijn te creëren en daadkracht te ontplooien bij anderen voor onze water- en ruimtelijke adaptieve opgaven én voor ons Water & Klimaat netwerk.

Netwerk van en door water- en klimaatwerkers

Wij - veertien gemeenten, Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, GGD Utrecht en Veiligheidsregio Utrecht– zijn een netwerk voor en door professionele water- en klimaatwerkers in de regio Utrecht Zuidwest. We hebben onze water- en klimaatkrachten gebundeld in dit regionale samenwerkingsverband; het Netwerk Water & Klimaat.

Ambitie

Ons doel is dat regio Utrecht een topregio blijft, tot voorbij 2050. Dat doen we door samen te werken. We richten onze regio nu en in de toekomst (2050) waterrobuust en klimaatbestendig in en maken haar bestand tegen de gevolgen van de klimaatverandering; wateroverlast, droogte, hitte en overstroming. Zo is en blijft Utrecht Zuidwest voor iedereen een gezonde, aantrekkelijke en leefbare omgeving.

Alleen samen

Wij nodigen iedereen uit om mee te doen en waar nodig bieden we handvatten, zodat we samen dichter bij het doel komen. We werken samen met andere overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners. Zowel lokaal en regionaal als landelijk. We vormen een brede samenwerking met gebiedsbelanghebbenden en experimenteren samen in proefprojecten. Samenwerking en lokaal maatwerk zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Regio rijk aan kennis en projecten

Utrecht Zuidwest is een gevarieerd gebied dat zich uitstrekt van de Utrechtse Heuvelrug, via stedelijk landschap en rivierengebied, naar het veenweidegebied in het Groene Hart. Onze water- en ruimtelijke adaptieve opgaven zijn per landschapstype dan ook verschillend. Hierdoor hebben we nu al een diversiteit aan uitvoeringsprojecten. Door het onderzoeken van de resultaten van deze projecten, leren we van elkaar. Deze verscheidenheid aan kennis en ervaring delen we graag regionaal en landelijk.

Onze opgaven

Een robuust en bestendig Zuidwest Utrecht bereiken we door:

  • Alle ruimtelijke ingrepen te toetsen op klimaatbestendigheid en te  binden aan lokale en regionale beleidsplannen.
  • De bebouwde omgeving én het buitengebied tot in 2050 bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering.
  • De (afval)waterketen nog doelmatiger en efficiënter in te richten, door een groei in de samenwerking op de 3 K’s (kennis, kwaliteit en kwetsbaarheid).

De werkgroepen

Binnen het netwerk wordt gewerkt in zes Water- en Klimaatwerkgroepen. Deze werkgroepen nemen het initiatief, wisselen ervaringen uit en ondersteunen elkaar waar mogelijk. Ze gebruiken vanuit partnerschap elkaars kennis, praktijkervaring en contacten om in verbinding te blijven met elkaar en relevante stakeholders. De werkgroepen zijn Bewonersparticipatie, Stedelijk water, Meten & monitoren, Bedrijventerreinen, Gevolgenbeperking (overstroming) en Stresstesten. In de rechterkolom hieronder vind je meer informatie per werkgroep.

Ons Bestuur

Anne Marie ’t Hart
Gemeente De Bilt

Ad de Regt
Gemeente Woerden

Bas Lont
Gemeente Oudewater

Els Otterman
HDSR

Wouter van den Berg
Gemeente Houten

Anouk Haaxma
Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Jan Vente
Gemeente Lopik

Has Bakker
Provincie Utrecht

Hans Buijtelaar
Gemeente Wijk bij Duurstede

Wim van Wikselaar
Gemeente Montfoort

Hilde de Groot
Gemeente Bunnik

Susanne Schilderman
Gemeente Utrecht

Dick Polman
Gemeente Stichtse Vecht

Marieke Schouten
Gemeente Nieuwegein

Patrick van Domburg
Veiligheidsregio Utrecht

Peter Bekker (voorzitter)
Gemeente IJsselstein

Wouter Catsburg
Gemeente Zeist

Job Zwaal
GGD Regio Utrecht

Ons Regieteam

Hans Keller
HDSR

Mehmet Seyman
Gemeente De Bilt

Marit Linckens
Gemeente Utrecht

Stef Meijs
Provincie Utrecht

Anne Baars
Gemeente IJsselstein

Sita Vulto
Netwerk Water & Klimaat

Frank Diependaal
Netwerk Water & Klimaat

Ons Managementteam

Frank Diependaal
Procesmanager

Sita Vulto
Inhoudelijk manager

Ingeborg Verspuij van Weeghel
Projectleider

Marieke de Launay
Communicatieadviseur

Maijke Huibers
Procesondersteuner

Wouter van Tent
Data-analist

Onze Werkgroepen

Bewonersparticipatie
Tom Overgaauw, HDSR

Stedelijk Water
Lisa van Kruijl, HDSR

Bedrijventerrein
N.t.b.

Meten en Monitoren
Wouter van Tent, Netwerk Water & Klimaat

Gevolgenbeperking
Elsbeth Beeke, VRU

Stresstesten (nieuwe ronde)
N.t.b.