Kennis & Informatie


De kennis van het netwerk

Het netwerk is een groep van achttien toegewijde partners, verschillende werkgroepen, een regie- en een managementteam en ons bestuur.

Het netwerk heeft een veelzijdige groep ambassadeurs vanuit onze partners. Door onze diverse expertises en het samenvoegen daarvan, dragen wij een breed spectrum aan kennis. Samen creëren wij bewustzijn en ontplooien we daadkracht voor onze water- en ruimtelijke adaptieve opgaven én voor ons Water en Klimaat netwerk.

Zie hieronder de verschillende grote projecten waarin het netwerk nu actief is.

Waterkwaliteit

Water is van grote betekenis voor stedelijk (ofwel dichtbewoond) gebied en de aandacht voor water in deze gebieden neemt steeds verder toe. Dat komt omdat water bijdraagt aan een prettige en aantrekkelijke leefomgeving. Denk daarbij aan recreatie en verkoeling in hete en droge tijden, maar ook aan biodiversiteit en ecologie.

Droogte

Droogte zorgt nu al regelmatig voor problemen, zoals we hebben ervaren tijdens de droge zomers van 2018, 2019 en 2020. De zandgronden op de Utrechtse Heuvelrug zijn extra gevoelig voor droogte, met daardoor een toenemende kans op schade aan landbouw en natuur en natuurbranden.

Afvalwaterketen

De werkgroep Meten en Monitoren richt zich op een aantal aspecten van de doelmatige afvalwaterketen, te weten het doorontwikkelen van de regionale hoofdpost, het creëren van beter inzicht in gebiedsgegevens, het continueren van de onderhoud van het grondwater- en overstortmeetnet en een beter inzicht in het functioneren van de rioolgemalen.

Wateroverlast

Het is steeds natter geworden in onze regio. Sinds 1906 is de jaarlijkse hoeveelheid neerslag met dertig procent toegenomen. Niet alleen de jaarlijkse hoeveelheid neerslag is toegenomen, ook komen steeds vaker extreme buien voor. Zo is het aantal dagen met 20 millimeter of meer neerslag verdubbeld van 3 naar 6 dagen per jaar. In de toekomst zet deze trend verder door.

Waterveiligheid

De steden, dorpen en polders van onze regio worden goed beschermd tegen hoogwater dankzij dijken, sluizen en gemalen. Door de klimaatverandering krijgen de rivieren - met name in de winterperiode - relatief meer en grotere pieken water af te voeren.

Hitte

Zowel de gemiddelde temperatuur als het aantal warme dagen en nachten is in de regio gestegen en neemt in de toekomst nog verder toe. De gemiddelde temperatuur steeg met circa 2 graden Celsius in Nederland sinds 1906. Ook neemt het aantal zomerse dagen gestaag toe en blijft naar verwachting toenemen.

Steeds meer gemeenten zijn bezig hun stedelijk gebied te vergroenen, meer schaduw te creëren tegen hitte en het inrichten van koelteplekken. Ook is er een lokale handreiking hitteplan die o.a. helpt om kwetsbare bewoners te beschermen in jouw regio.