Het klimaat verandert, wij veranderen mee

Het klimaat verandert, wij veranderen mee

Samen maken we Utrecht Zuidwest waterrobuust en klimaatbestendig

Het klimaat verandert en dat merken we ook in onze regio: hoosbuien, hitte en droogte komen steeds vaker voor. Het is hard nodig om onze leefomgeving aan te passen aan deze weersextremen. Dat bereiken we door samen aan de slag te gaan! Samen maken we onze regio mooier, veiliger en duurzamer.

Veertien Utrechtse gemeenten, Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Veiligheidsregio Utrecht hebben hun handen ineen geslagen en werken samen aan oplossingen, zodat de regio ook in 2050 nog aantrekkelijk is om in te leven.

Klimaatverandering: partners in Water & Klimaat

Regionale Adaptatie Strategie

Hoera! De Regionale Adaptatie Strategie (RAS) van het Netwerk Water & Klimaat is klaar! In de RAS spreken de 17 partners uit de regio Utrecht Zuidwest de ambitie uit om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te zijn. De 7 strategieën uit de RAS geven handvatten hoe we dat samen kunnen bereiken. (pdf, 24 MB) (pdf, 24 MB)

Voorpagina RAS1

Voorbeeldenboek Bewonersparticipatie

Dit boek geeft voor elk van de pijlers voorbeelden hoe bewoners in onze regio betrokken zijn en welke middelen daarbij ingezet zijn.
Je kunt het voorbeeldenboek hier downloaden. (pdf, 5 MB)

Voorbeeldenboek voorkant

Uitgelichte projecten