Thema's


Meten en Monitoren

Meten en monitoren heeft betrekking op het op een hoger niveau brengen van de data-analyse met betrekking tot de dynamische gegevens van de afvalwaterketen. Binnen deze themagroep proberen we nieuwe ontwikkelingen van de grond te trekken. Een voorbeeld hiervan is het ontwikkelen van dashboards, waarbij de beheerder in één oogopslag een overzicht heeft van de voor hem relevante informatie.

Gevolgenbeperking

De werkgroep Gevolgenbeperking heeft als het beperken van de gevolgen van klimaatverandering, met name bij vitale en kwetsbare objecten als ziekenhuizen. Daarnaast is de werkgroep verantwoordelijk voor de regionale invulling van de provinciebrede werkgroep Overstromingen.

Bewonersparticipatie

Het weer van de afgelopen twee jaar zijn typerende jaren voor het klimaat dat ons in de nabije toekomst te wachten staat. Perioden met langdurige droogte, hitte en hevige hoosbuien. Deze weersveranderingen raken ons allemaal.

Met de juiste maatregelen kunnen we onze leefomgeving zo inrichten dat deze om kan gaan met weersextremen en daarmee leefbaar blijft voor mens, plant en dier. Maar dit kunnen we niet alleen, dit moeten we samen doen met iedereen die in gebied woont of werkt.

Stedelijk water

Water is van grote betekenis voor stedelijk (ofwel dicht bewoond) gebied en de aandacht voor water in deze gebieden neemt steeds verder toe. De werkgroep stedelijk water focust zich op de (ecologische) kwaliteit van de watergangen in het stedelijk gebied.