Ambitiedocument vitale en kwetsbare functie


Netwerk Water & Klimaat heeft in 2022 ambities bepaald voor gevolgbeperking overstroming, specifiek voor vitale en kwetsbare functies. Voor woningen en andere gebouwen volgen hiervoor de handvatten via de landelijke maatlat en het richtinggevend kader die momenteel door het ministerie van BZK (samen met de ministeries van I&W en LNV) worden ontwikkeld. Het ambitiedocument gevolgbeperking voor vitale en kwetsbare functies in onze regio dient als basis voor verankering in beleid en (omgevings)plan, zodat een gemeente straks bij een initiatief voor nieuw- of verbouw van een vitale en kwetsbare functie rekening houdt met gevolgbeperking bij een evt. overstroming door dijkdoorbraak of hevige neerslag. U kunt hier het ambitiedocument downloaden. In 2023 gaat NWK met een aantal gemeenten in de regio aan de slag met de implementatie van gevolgbeperking. Heb je interesse, laat het ons weten! Bestuurlijk zoeken we de aansluiting bij de U10 tafel Gezonde woon- en leefomgeving dit jaar.

Waterrisicoprofielen

NWK heeft waterrisicoprofielen laten maken voor de vitale en kwetsbare functies. Deze zijn te bekijken via een viewer die binnenkort beschikbaar is. De waterrisicoprofielen geven weer hoe hoog het water bij een bepaalde vitale en kwetsbare functie kan komen te staan en wat de kans daarop is.

Handreiking gevolgbeperking

Eerder stelde NWK een handreiking op voor gevolgbeperking overstroming. Bepaalde ambities verwerken we in deze handreiking. Zodra hij klaar is, voegen we hem toe op de website.

Documenten

Landelijk impact (pdf, 372 kB)

Landelijk waterdiepte rood (pdf, 258 kB)

Landelijke waterdiepte paars (pdf, 486 kB)

Regionale impact (pdf, 310 kB)

Regionaal waterdiepte rood (pdf, 242 kB)

Regionaal waterdiepte paars (pdf, 246 kB)

Regionaal waterdiepte oranje (pdf, 290 kB)

Regionaal waterdiepte groen (pdf, 176 kB)

Regionaal waterdiepte geel (pdf, 218 kB)

Lokale impact (pdf, 358 kB)

Lokale waterdiepte rood (pdf, 257 kB)

Lokaal waterdiepte paars (pdf, 347 kB)

Lokaal waterdiepte oranje (pdf, 270 kB)

Lokaal waterdiepte groen (pdf, 236 kB)

Lokaal waterdiepte geel (pdf, 280 kB)