Nieuwsbrief Water & Klimaat, maart 2022


Nieuwsbrief Water & Klimaat, maart 2022

In deze nieuwsbrief:

  • Resultaten Ecoscans
  • Visie op Meten en Monitoren
  • Uitvoeringsprogramma afvalwaterketensamenwerking
  • Tuinlabelcampagne en Regentonnenactie
  • Vacatures: Life-IP Programmamanager en junior projectleider
  • Twee bijeenkomsten klimaatadaptief bouwen (12 april en 14 juni)
  • Gratis advies voor groenblauwe schoolpleinen
  • Bijeenkomst functionaliteiten H2gO
  • Waterhandjes: Mini Hackaton 'Hergebruik van kroos'
  • Leuk om te weten

Resultaten Ecoscans zijn bekend

Afgelopen zomer zijn voor de derde maal ecoscans uitgevoerd. De resultaten zijn mooi: 31% van de watergangen scoorde laag, in tegenstelling tot 47% in 2018. Verder vallen maar liefst 7% van de locaties in de categorie natuurlijk. Een samenvatting van de resultaten staat op onze website.

Afb Ecoscans WK 2021

Visie op meten en monitoren

afb overstort wg mm

Medio 2006 zijn we begonnen met gezamenlijk meten en monitoren in de regio. Inmiddels zijn er andere meetbehoeften en nieuwe technieken en databronnen beschikbaar om inzicht te krijgen in het daadwerkelijk functioneren van de afvalwaterketen. We stellen daarom een nieuwe gezamenlijke visie Meten en Monitoren op die zowel op korte als langere termijn richting geeft. RoyalHaskoning-DHV ondersteunt ons hierbij. We starten deze maand en verwachten deze zomer een visie klaar te hebben. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nico Admiraal, nico.admiraal@hdsr.nl (HDSR), Annette Zwinderman, a.zwinderman@zeist.nl (gemeente Zeist) of Wouter van Tent, wouter.van.tent@hdsr.nl (NWK).

Uitvoeringsprogramma afvalwaterketensamenwerking

afb afvalwaterketen

Najaar 2021 hebben we de afvalwaterketensamenwerking in onze regio geëvalueerd. Hieruit blijkt dat we kansen zien om verder te gaan in de afvalwaterketensamenwerking. Dit voorjaar stellen we een uitvoeringsprogramma (verder: UP) op met een actieplan met meest urgente acties voor de komende jaren en een doorkijk naar de langere termijn. Kees Broks van Broks-Messelaar helpt ons daarbij. We starten deze maand en verwachten deze zomer het UP in concept klaar te hebben. De processen van het opstellen van de visie Meten en Monitoren en het opstellen van het UP worden op elkaar afgestemd. Bij beide processen worden de partners van het netwerk betrokken.

Wil je er nu al meer over weten, neem dan contact op met een van de werkgroepleden: Erik Groenland, erik.groenland@houten.nl (gemeente Houten), Paul Witmer, paul.witmer@utrecht.nl (gemeente Utrecht), Nico Admiraal, nico.admiraal@hdsr.nl (HDSR), Wouter van Tent, wouter.van.tent@hdsr.nl en Koen te Velde koen.te.velde@hdsr.nl (beide NWK).

Doe mee met de Tuinlabel Campagne en regentonnenactie 2022

Header Nieuwsbericht 2022

Ook dit jaar organiseren wij weer de tuinlabelcampagne en de regentonnenactie! Doe je mee?

De tuinlabelcampagne is speciaal ontwikkeld voor de inwoners van onze regio en loopt van 1 april tot 31 mei 2022 . De campagne is coronaproof en meedoen is simpel. Inmiddels hebben jullie hier een email hierover ontvangen met een doorverwijzing naar de communicatietoolbox.  In de flyer meer informatie (pdf, 139 kB).


Op 15 april gaat de regentonnen winactie van start die HDSR organiseert in het kader van 900 jaar Waterbeheer. Op dit moment worden de regentonnen gegraveerd en wordt de communicatietoolbox gevuld. Op vrijdag 8 april ontvangen jullie de toolbox met daarin foto’s en berichten die jullie kunnen delen. De campagne loopt van 15 april tot 31 mei 2022.

Life-IP: Programmamanager en junior projectleider gezocht

afb vacature

Netwerk Water & Klimaat heeft een bijdrage ontvangen vanuit de Europese subsidieregeling Life-IP klimaatadaptatie. Hiermee voeren we van 2022 tot en met 2027 vier demonstratieprojecten uit met als doel: het bewustzijn en gevoel van urgentie te vergroten bij bewoners, bedrijven en andere partners. We zoeken een programmamanager die de demonstratieprojecten gaat opzetten en uitvoeren, en een junior projectleider die hierbij gaat helpen. De vacatures worden eerst binnen het netwerk uitgezet en indien nodig daarna extern. Hierover later meer.

Twee bijeenkomsten over klimaatadaptief bouwen

afb klimaatadaptief projecten

Op dinsdag 12 april van 14:00 tot 16:00 uur is er een netwerkbijeenkomst over klimaatadaptief bouwen. De bijeenkomst vindt plaats bij Kanaal30 in Utrecht. Aanmelden kan via thea@nflux.nl. Voor deze bijeenkomst geldt dat deze bij uitstek ook interessant kan zijn voor collega’s die zich met bouwen, wonen en of ruimtelijke ontwikkeling bezighouden.

Op dinsdagochtend 14 juni wordt op het provinciehuis in Utrecht een bijeenkomst georganiseerd om gemeenten te ondersteunen met het uitvoeren van klimaatadaptieve projecten. RVO en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben een handig instrument ontwikkeld, waarin alle kennis rondom de financiering van Klimaatadaptatie is verzameld. Deze infographic zal worden toegelicht. Aanmelden kan via klimaatadaptatie@provincie-utrecht.nl

Gratis advies voor groenblauwe schoolpleinen

afb groenblauwe schoolpleinen

Hoe heerlijk is het voor kinderen om buiten in de natuur te spelen en leren? Op een groenblauw schoolplein kan dit! Een groenblauw schoolplein is niet alleen goed voor kinderen maar ook voor de natuur. Heeft jouw school plannen voor een groenblauwe schoolplein en kun je daarbij wel wat hulp gebruiken? IVN Natuureducatie adviseert je graag. Via het servicepunt groenblauwe schoolpleinen van de provincie Utrecht vind je alle informatie over het vergroenen van je schoolplein en het inzetten van een groenblauw schoolplein in het onderwijs.

Bijeenkomst functionaliteiten H2gO

afb H2gO

Maandag 28 maart was er voor een groepje geïnteresseerden een uitleg over de vele functionaliteiten die H2GO (regionale hoofdpost) biedt. In H2gO wordt veel meetdata en metadata verzameld van allerlei objecten in de afvalwaterketen, zoals de rioolgemalen en bergbezinkbassins. Zowel minder ervaren als ervaren gebruikers konden zien, horen en vragen wat er zoal mogelijk is. Daarnaast was het ook fijn elkaar weer eens bij de koffieautomaat te ontmoeten. Kortom: het was een mooie bijeenkomst, die uitdaagt om meer uit H2gO te halen! Meer weten? Neem contact op met Wouter van Tent, wouter.van.tent@hdsr.nl (NWK).

Waterhandjes Mini Hackaton

Hackthon

Onlangs deden vier studenten via de Waterhandjes een mini hackaton naar hergebruik van eendenkroos, de drijfplantjes die onze oppervlaktewateren in de zomer groenkleuren en daarmee afsluiten voor zonlicht. De studenten kwamen met interessante ideeën! Kroos kan bijvoorbeeld worden ingezet als duurzame energiebron, als bouwstof of zelfs als voedingsstof. Lees hier de factsheet (pdf, 16 MB) en hier de Hackaton (pdf, 200 kB).

Leuk om te lezen/weten

Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief? Laat het ons weten via info@waterenklimaatutrecht.nl.

footer-met-balk