Gratis advies voor groenblauwe schoolpleinen


afb groenblauwe schoolpleinen

Graag willen wij jullie op de hoogte brengen dat de provincie Utrecht gratis advies biedt richting scholen in de provincie Utrecht.

Hoe heerlijk is het voor kinderen om buiten in de natuur te spelen en leren? Op een groenblauw schoolplein kan dit! Een groenblauw schoolplein is niet alleen goed voor kinderen maar ook voor de natuur. Heeft jouw school plannen voor een groenblauwe schoolplein en kun je daarbij wel wat hulp gebruiken? IVN Natuureducatie adviseert je graag. Via het servicepunt groenblauwe schoolpleinen van de provincie Utrecht vind je alle informatie over het vergroenen van je schoolplein en het inzetten van een groenblauw schoolplein in het onderwijs.

Advies op maat

De provincie Utrecht biedt in 2022 scholen advies op maat. De adviezen worden uitgevoerd door IVN Natuureducatie. We denken mee over de mogelijkheden en de stappen om tot een groenblauw schoolplein te komen. Bij deze vragen helpen we jouw school graag op weg:

  • Waar beginnen we en hoe maken we een plan van aanpak?
  • Waar kunnen we inspiratie vinden en hoe kunnen we ideeën ophalen?
  • Hoe kunnen we onze ideeën vertalen naar een ontwerp en wie hebben we hierbij nodig?
  • Hoe leggen we contact met partijen zoals de gemeente, een ontwerper of een hovenier?
  • Sluit ons plan aan bij fondsen en subsidies, zoals de subsidieregeling groenblauwe schoolpleinen van de provincie Utrecht?

Tijdens een online oriënterend gesprek bespreken we jullie hulpvraag en bepalen we samen waar de advisering uit zal bestaan

Deel het s.v.p. met jouw/jullie contactpersonen bij Utrechtse scholen

Je helpt ons enorm om bijgaande flyer te delen met jouw/jullie contactpersonen bij Utrechtse scholen. Op deze flyer vind je o.a. de voorwaarden en de aanmeldlink terug. (pdf, 921 kB)

Alvast enorm bedankt voor je hulp!

Wanneer er nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met het servicepunt groenblauwe schoolpleinen via info@utrechtseschoolpleinen.nl.