Bijeenkomsten klimaatadaptief bouwen


In april en juni worden er twee bijeenkomsten georganiseerd over klimaatadapatief bouwen.

Netwerkbijeenkomst door &Flux - 12 april

Op dinsdag 12 april van 14:00 tot 16:00 uur is er een netwerkbijeenkomst over klimaatadaptief bouwen. De bijeenkomst vindt plaats bij Kanaal30 in Utrecht. Aanmelden kan via thea@nflux.nl. Voor deze bijeenkomst geldt, dat deze bij uitstek ook interessant kan zijn voor collega’s die zich met bouwen, wonen en of ruimtelijke ontwikkeling bezighouden.

Op het programma:

  • De ondertekeningen van de intentieovereenkomst Afspraken klimaatadaptief bouwen: hoe staat het daarmee en hoe zit het met het Convenant Duurzaam Bouwen?
  • Presentaties van allerlei nuttige nieuwe producten zoals een vernieuwde Leidraad voor de nieuwbouw en een Routekaart voor de bestaande bouw, maar ook de ‘Tabel+ variant’ met gebiedsgerichte informatie.
  • Aandacht voor de financiering van klimaatadaptatie.
  • Rollenspel rond de ‘Schijf van Vijf’. Dit spel draait rond hoe er stappen gezet kunnen worden bij bestaande bouw.

Ondersteuning bij het uitvoeren van klimaatadaptieve projecten door provincie Utrecht - 14 juni

Op dinsdagochtend 14 juni wordt op het provinciehuis in Utrecht een bijeenkomst georganiseerd om gemeenten te ondersteunen bij het uitvoeren van klimaatadaptieve projecten. RVO en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben een handig instrument ontwikkeld, waarin alle kennis rondom de financiering van Klimaatadaptatie is verzameld. Deze infographic zal worden toegelicht.

Ook kunnen gemeenten met een goed idee voor een klimaatadaptief zich aanmelden voor een businesscase-in-1-dagdeel-sessie. Hierbij werkt een adviesbureau kosteloos samen met de gemeente en eventuele andere partijen (zoals woningcorporaties of bouwers), in 1 dagdeel uit wat er financieel haalbaar en mogelijk is. Dit met als doel om nieuwbouwprojecten klimaatadaptief op te leveren. Verder tonen de bureaus hun kennis op deze bijeenkomst, zodat je als gemeente weet wat je kan verwachten.

Aanmelden kan eenvoudig via klimaatadaptatie@provincie-utrecht.nl

Voor deze bijeenkomst geldt dat deze bij uitstek ook interessant kan zijn voor collega’s die zich met bouwen, wonen en of ruimtelijke ontwikkeling bezighouden.