Netwerk Water & Klimaat ontvangt Europese Life IP subsidie voor klimaatbestendig Utrecht Zuidwest


Netwerk Water & Klimaat (NWK) ontvangt een half miljoen euro om de regio Utrecht Zuidwest sneller aan te passen aan de klimaatveranderingen. De subsidie is onderdeel van het programma LIFE-IP NASCCELERATE (LIFE-IP NAS) dat zes jaar gaat duren: van 2022 tot 2027. Het doel van het programma is: het versnellen van de uitvoering van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) en het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA).

Afbeelding LIFE IP NAS

Klimaatbestendige en waterrobuuste regio Utrecht Zuidwest

Binnen het NWK zetten veertien gemeenten, provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Veiligheidsregio Utrecht zich samen in voor een klimaatbestendig en waterrobuust regio Utrecht Zuidwest. Koen te Velde, manager bij NWK: “Het is geweldig dat we deze Europese Life IP gelden nu kunnen inzetten om onze regio klimaatbestendig en waterrobuust te maken. Met de subsidie leveren we een plus op een aantal van de klimaatadaptatieprojecten van onze partners en werken we aan bewustwording en het besef van urgentie in het gebied. De komende periode gaan we met onze partners op zoek naar geschikte voorbeeldprojecten”.

Meer informatie over het programma en de subsidie lees je in het nieuwsbericht het programma LIFE-IP NAS (pdf, 153 kB).


Regionale adaptatiestratiegie (RAS) Utrecht Zuidwest

rot833

Hitte, wateroverlast, droogte en overstromingen… De effecten van het veranderende klimaat zijn duidelijk voel- én zichtbaar. Daarom hebben de 17 partners van ons netwerk een RAS opgesteld en die door vertaald naar een uitvoeringsprogramma en actieplan.