Over Water & Klimaat


Introductie van ons netwerk

Graag introduceren wij onze Water- en Klimaat mensen bij u: een groep van 17 toegewijde partners, verschillende werkgroepen, een regie- en een managementteam en ons bestuur.

Onze mensen zijn onze ambassadeurs. Zij helpen bewustzijn te creëren en daadkracht te ontplooien bij anderen voor onze water- en ruimtelijke adaptieve opgaven én voor ons Water & Klimaat netwerk.

Netwerk van en door water- en klimaatwerkers

Wij - 14 gemeenten, provincie Utrecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Veiligheidsregio Utrecht – zijn een netwerk voor en door professionele water- en klimaatwerkers in de regio Utrecht Zuidwest. We hebben onze water- en klimaatkrachten gebundeld in dit regionale samenwerkingsverband; het netwerk Water & Klimaat.

Ambitie

Wij willen dat de regio Utrecht een topregio blijft, ook in 2050. Dat doen we door samen te werken. We richten onze regio nu en in de toekomst (2050) waterrobuust en klimaatbestendig in en maken haar bestand tegen de gevolgen van de klimaatverandering; wateroverlast, droogte, hitte en overstroming. Zo is en blijft Utrecht Zuid-West voor iedereen een gezonde, aantrekkelijke en leefbare omgeving

Alleen Samen

Wij als overheden werken samen en nodigen iedereen uit met ons mee te doen. Waar mogelijk bieden we handvatten zodat we samen of u zelf aan de slag kunt. We werken samen met andere overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners, zowel lokaal, regionaal als landelijk. We vormen brede coalities met gebiedsbelanghebbenden en experimenteren samen in pilots. Samenwerking en lokaal maatwerk zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Regio rijk aan kennis en projecten

De Utrechtse regio is een gevarieerd gebied dat zich uitstrekt van de Utrechtse Heuvelrug via stedelijk landschap en rivierengebied naar het veenweidegebied in het Groene Hart. Onze water- en ruimtelijke adaptieve opgaven zijn per landschapstype dan ook verschillend. Hierdoor hebben we nu al een divers scala aan uitvoeringsprojecten. Door onderzoek te doen naar de resultaten van deze projecten, leren we van elkaar. Deze verscheidenheid aan kennis en ervaring delen we  graag met anderen, in de regio en in Nederland.

Onze opgaven

Een robuust en bestendig Zuidwest Utrecht bereiken we door:

  • Alle ruimtelijke ingrepen te toetsen op klimaatbestendigheid en te verankeren in lokale en regionale beleidsplannen.
  • De bebouwde omgeving én het buitengebied nu en in 2050 bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering.
  • De (afval)waterketen nog doelmatiger en efficiënter in te richten door een voortgang van de samenwerking op de 3 K’s (kennis, kwaliteit en kwetsbaarheid).

Onze Werkgroepen

Binnen het netwerk wordt gewerkt in zeven Water & Klimaat werkgroepen. Vijf daarvan vallen direct onder ons Netwerk, één onder de provincie Utrecht en één onder de Veiligheidsregio Utrecht. Deze werkgroepen nemen gezamenlijk initiatieven, wisselen ervaringen uit en ondersteunen elkaar waar mogelijk. Ze gebruiken vanuit de partners elkaars kennis, praktijkervaring en contacten om in verbinding te blijven met elkaar en met relevante stakeholders. De zes werkgroepen zijn:

Netwerk Water & Klimaat

Inwonersparticipatie

Stedelijk Water

Meten en Monitoren

Uitvoeringsprogramma

Bouwconvenant

Gevolgenbeperking

Ons Bestuur

Anne Brommersma - Gemeente De Bilt

Ad de Regt - Gemeente Woerden

Bas Lont - Gemeente Oudewater

Constantijn Jansen Op de Haar
HDSR

Sander Bos
Gemeente Houten

Gerrit Boonzaaijer
Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gerrit Spelt
Gemeente Lopik

Hanke Bruins Slot
Provincie Utrecht

Henk Vreeswijk
Gemeente Wijk bij Duurstede

Ivo ten Hagen
Gemeente Montfoort

Jocko Rensen
Gemeente Bunnik

Kees Diepeveen
Gemeente Utrecht

-
Gemeente Stichtse Vecht

Marieke Schouten
Gemeente Nieuwegein

Patrick van Domburg
VRU

Peter Bekker
Gemeente IJsselstein

Wouter Catsburg
Gemeente Zeist

Ons Regieteam

Albert Elshof
HDSR

Mehmet Seyman
Gemeente De Bilt

Paul Witmer
Gemeente Utrecht

Saskia de Kogel
Netwerk Water & Klimaat

Stef Meijs
Provincie Utrecht

Anne Baars
Gemeente IJsselstein

Esther Nieuwenhuis-Kleinveld
Netwerk Water & Klimaat

Koen te Velde
Netwerk Water & Klimaat

Ons Managementteam

Esther Nieuwenhuis-Kleinveld
Procesmanager

Koen te Velde
Inhoudelijk manager

Charlene Cloo
Communicatieadviseur

Saskia de Kogel
Procesondersteuner

Onze Werkgroepen

Bouwconvenant
Marcel Wijstma, HDSR

Inwonersparticipatie
Tom Overgaauw, HDSR

Stedelijk Water
Sita Vulto, HDSR

Meten en Monitoren
Wouter van Tent, Netwerk Water & Klimaat

Gevolgenbeperking
Elsbeth Beeke, VRU

Uitvoeringsprogramma
Koen te Velde, Netwerk Water & Klimaat

Onze Ambassadeurs

Op de 'Home' pagina onderaan de pagina kun je onze ambassadeurs vinden per gemeente of provincie.