Stedelijk water


Water is van grote betekenis voor stedelijk (ofwel dichtbewoond) gebied en de aandacht voor water in deze gebieden neemt steeds verder toe. Dat komt omdat water bijdraagt aan een prettige en aantrekkelijke leefomgeving. Denk daarbij aan recreatie en verkoeling in hete en droge tijden, maar ook aan biodiversiteit en ecologie.

Contactpersoon

Lisa van Kruijl is thematrekker van de groep Stedelijk Water. Zij is werkzaam als Adviseur stedelijke waterkwaliteit bij HDSR.

E: lisa.van.kruijl@hdsr.nl

T: +31 6 270 905 27

Ecoscans

De werkgroep stedelijk water focust zich op de (ecologische) kwaliteit van de watergangen in het stedelijk gebied. Hiervoor heeft de werkgroep in 2015 de stadswater-ecoscans ontwikkeld. Met deze methode is het mogelijk om de ecologische kwaliteit van het stadswater en bovendien de belevingswaarde te meten. Om een goed beeld te hebben van de kwaliteit van ons stedelijk gebied, gebeurt het meten eens in de drie jaar. In 2021 zijn deze ecoscans voor het laatst uitgevoerd. De resultaten van deze scans geven ons een goed beeld van de huidige kwaliteit van het stedelijk gebied en ook voor de mogelijkheden tot verbeteringen. Drie rondes ecoscans (2015, 2018 en 2021) bieden ons een mooie meetreeks om ontwikkelingen in de waterkwaliteit te volgen en de effectiviteit van maatregelen in de praktijk te bepalen.

Klimaatstresstest

Het klimaat verandert, en de waterkwaliteit verandert mee. Helaas niet altijd ten goede. Als we niks doen is de verwachting dat de watertemperatuur oploopt en dat er meer ziekteverwekkers zoals e-coli, botulisme en blauwalg in het water komen en dat er vaker en langer kroosdekken liggen. En dat terwijl we ons stedelijk water juist zo hard nodig hebben in de steeds warmere zomers, zodat we heerlijk kunnen recreëren in en op het water en genieten van de planten en dieren.