Ecoscans


Binnen het Netwerk Water en Klimaat is de ambitie uitgesproken te streven naar ten minste zichtbaar water op basis van de streefbeelden (laag/zichtbaar/levendig/natuurlijk). Dit betekend dat we minimaal helder water willen zonder kroosdek en met een enkele waterplant. Om te bepalen wat de huidige kwaliteit van het stedelijk water is zullen in 2021 voor de derde maal gebiedsbreed de stadswater ecoscans worden uitgevoerd. Zo kunnen we zien wat de huidige kwaliteit is van het stedelijk water maar ook of er verbetering of verslechtering optreedt.

Bij de ecoscans wordt gekeken naar een aantal criteria: kroos/algen bedekking, doorzicht, bedekking met waterplanten, plantendiversiteit, zwerfvuil en de oevers. Per criteria krijgt een locatie een beoordeling van laag tot en met natuurlijk. Met een gemiddelde van alle criteria zal de eindbeoordeling worden bepaald. De resultaten van de zes criteria zullen aangeven waar er mogelijkheden zijn tot verbetering van de kwaliteit.

Met de resultaten van de eerstvolgende ecoscans kan per gebied de maximale kwaliteit voor ons stedelijk water bepaald worden En met deze inzichten kunnen we ervoor zorgen dat we de maximale kwaliteit dan ook gezamenlijk uit ons stedelijk water halen.

Tabel Streefbeelden4 afbeeldingen


Contactpersoon

Sita Vulto is thematrekker van de groep Stedelijk Water. Zij is werkzaam als adviseur waterkwaliteit stedelijk gebied bij HDSR.

E: sita.vulto@hdsr.nl

T: 030-2097216