Doelen overig water, stip op de horizon


Doelen overig water, stip op de horizon

In het Regionaal Afvalwaterketenbeleid is destijds in Winnet verband afgesproken dat we in het stedelijk gebied streven naar water van minimaal kwaliteit zichtbaar in 2027. Deze afspraak is binnen het Netwerk Water & klimaat overgenomen. Het is de intentie om dit jaar, in 2022, verder te kijken dan 2027 en de ‘Doelen Overig Water, stip op de horizon’, vast te stellen. Hiervoor zullen de ecoscans van 2015, 2018 en 2021 gebruikt worden (waar beschikbaar). De gemeente Utrecht en Nieuwegein hebben deze doelen al opgesteld in samenwerking met HDSR.  Met deze gemeenten zijn we verder aan het kijken naar een meerjarig actieprogramma.

Wat zijn de Doelen overig water, stip op de horizon: dit is de gezamenlijke ambitie van HDSR en de gemeente voor de stedelijke waterkwaliteit. Deze ambitie mag hoog liggen maar wel realistisch zijn. Er is geen zichtjaar of deadline om deze doelen te behalen.

Wat zijn de doelen overig water, stip op de horizon niet: de doelen kennen geen resultaatsverplichting. Ook is het geen afspraak tussen gemeente en provincie. Het is een afspraak tussen HDSR en de gemeente om gezamenlijk de waterkwaliteit te verbeteren en waterkwaliteit integraal mee te nemen in ruimtelijke plannen.

Wat doen we met de doelen overig water, stip op de horizon: We kunnen deze doelen gebruiken om voor de komende jaren een actieprogramma op te stellen, wanneer doen we wat waar. Ook kunnen de doelen op kaart worden ingetekend. Zo kan zie je bij ruimtelijke ingrepen meteen dat er een opgave ligt en kan er meegekoppeld worden. Denk aan het aanpakken van de beschoeiing als een weg op de schop gaat.

Zijn er vragen dan kan je die stellen aan Sita (sita.vulto@HDSR.nl) of Roswitha (r.va.zon@utrecht.nl)