Nieuwsbrief Water & Klimaat, juni 2023

Netwerkbijeenkomst Water en bodem sturend

Netwerkbijeenkomst

Op woensdag 24 mei kwamen de leden van ons Netwerk Water & Klimaat bijeen in de Botanische tuinen in Utrecht. Op het programma? De kamerbrief ‘Water en bodem sturend’. Want wat betekent deze brief voor onze regio en welke middelen hebben we daarbij nodig of beschikbaar? De opkomst was groot: veel partners waren aanwezig en er was een mooie mix van bestuurders, ambtenaren en andere belangstellenden.

Uitvoering gezamenlijke visie meten en monitoren

rioolbeheerder

Netwerk Water & Klimaat heeft Arjan Leneman ingehuurd om de uitvoering van de gezamenlijke visie meten en monitoren voor ons op te starten. Arjan heeft afgelopen maanden gesprekken gevoerd met rioolbeheerders van gemeenten en medewerkers van HDSR. Vraag is waar behoefte aan is bij de partners en wat we als netwerk concreet kunnen doen om hen te ondersteunen.

Veel gehoorde reactie is dat gemeenten wat vaker bij elkaar willen komen om praktische kennis en ervaringen uit te wisselen  en graag intensiever contact willen met de databeheerder van het netwerk. In juni heeft Arjan zijn resultaten compleet en koppelt hij zijn bevindingen terug aan de betreffende partners. Na de zomer vindt een netwerkbijeenkomst plaats specifiek voor afvalwaterketensamenwerking.

Live op Instagram met… een klimaatwetenschapper, een hovenier en een klimaatpsycholoog

Bart en Johan en Manu

Ontmoet klimaatwetenschapper Bart ven den Hurk. Hij vertelde live op ons Instagramaccount Klimaatklaar over klimaatverandering en wat de (zichtbare) effecten ervan zijn op onze omgeving Utrecht. Ook vertelde hij meer over klimaat, klimaatadaptatie en over de vraag: wat kan ‘ik’ doen om ervoor te zorgen dat klimaatverandering niet uit de hand loopt? Nog eens terugkijken? Dat kan op Instagram Klimaatklaar.

Hovenier Johan Smorenburg van Smorenburgtuinen vertelde in de Live met over het vergroten van de biodiversiteit en de klimaatbestendigheid in de tuin. Benieuwd naar zijn tips en trucs? Ook dit kun je terugkijken op Instagram.

En tot slot vertelde klimaatpyscholoog Manu op Instagram Klimaatklaar over hoe klimaatpsychologie kan bijdragen aan het versnellen van de transitie waar we nu in zitten. Welke tips heeft hij om mensen toch aan te zetten tot aanpassingen? Ook beantwoord hij live vragen. Ook zijn verhaal is terug te kijken.

Op 19 juni om 14:00 vertelt Elisah Pals van Zero Waste NL op Instagram Klimaatklaar hoe het anders kan: Met grote stappen naar een Zero Waste leven en een afvalvrije economie. Meer informatie is te vinden op de website van zero waste. Kijk je mee?

Geschiktheidskaarten woon- & werklocaties

Geschiktheidskaart

De Utrechtse waterpartners (vier waterschappen, drie drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat Midden-Nederland) hebben onlangs een geschiktheidskaart voor woon- en werklocaties in de provincie Utrecht ontwikkeld. De komende jaren moeten er veel woningen en kantoren worden gebouwd. Voor de bouwlocaties moeten we goed kijken naar de toekomstbestendigheid hiervan. De kaart biedt inzicht in de geschiktheid voor nieuwe woon- en werklocaties, gezien vanuit het bodem- en watersysteem en vormt daarmee de ruimtelijke vertaalslag van het principe ‘water en bodem sturend’. Eind april is de kaart verstuurd naar alle gemeenten in onze regio. Hij is ook te vinden op de website van HDSR: Geschiktheidskaart voor nieuwe woon- en werklocaties - HDSR.

Werksessie ‘Hoe zie jij groen Nieuwegein?’

Nieuwegein2

Op maandag 22 mei was het dan zover!  De aftrap van het LIFE IP project: ‘community van stadsvergroeners’ met een werksessie ‘Hoe zie jij groen Nieuwegein?’.

Achttien collega’s van de gemeente Nieuwegein kwamen samen om te praten over hoe ze samen met burgers Nieuwegein kunnen vergroenen. Het was een inspirerende bijeenkomst waar we elkaar hebben leren kennen en waar mooie dialogen zijn gevoerd.

Subsidieregeling voor groen, gezond en klimaatbestendig aanpassen van de omgeving

Subsidie provincie Utrecht

Provincie Utrecht wil samen werken aan het klimaatbestendig en bio divers inrichten van onze leefomgeving om ons voor te bereiden op weersextremen. Dit stimuleert de provincie via de subsidieregeling ‘klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen’.  In de categorie ‘overige activiteiten’ is het subsidiebedrag maximaal 50.000 euro, waarbij de provincie Utrecht tot 50% van de subsidiabele kosten vergoedt. Denk aan het natuurinclusief en klimaatbestendig maken van een plein of straat, of het terrein van een buurthuis, kerk, zorginstelling, sportclub etc.  Ook gemeenten, woningcorporaties of bedrijven kunnen aanspraak maken op deze subsidieregeling. Interesse gewekt?

Conferentie Hitte in en om woningen

boom water geven

Op 10 mei vond op de HAN in Arnhem de Conferentie Hitte in en om woningen plaats. Ter informatie de presentaties van de deelsessies en product kaarten die TAUW het afgelopen jaar gemaakt heeft voor en in opdracht van de provincie Utrecht, en in samenwerking met Utrechtse corporaties.

Factsheet vergroening tegen hitte (pdf, 1.1 MB)

Handreiking data over hitte (pdf, 534 kB)

Hoe om te gaan met hitte klachten (pdf, 409 kB)

Challenge klimaatwerkplaats

Afbeelding5

Na de klimaatborrel afgelopen 23 maart in Utrecht om de interesse te peilen voor opzetten van een klimaatwerkplaats, willen we na de zomer een challenge organiseren waarin we tot oplossingen komen voor praktijkvragen van gemeenten Bunnik en IJsselstein en HDSR. De challenge wordt opgezet door een groep trainees. Je ontvangt te zijner tijd een uitnodiging voor de bijeenkomst.

Kennis café grondwater

stapstenen

Op dinsdag 16 mei vond een kenniscafé grondwater plaats in Veenendaal. Peter Groenhuijzen van Van Hall Larenstein vertelde over 'Grondwater & Bodem sturend'. Tjeerd van Spronsen van Buro Boot over 'Grondwater: onzichtbaar en onmisbaar?!' En Job Claushuis over 'Maatschappij, Vegetatie en Grondwater'. Hierbij een link (pdf, 23 MB) naar de presentaties.

Leuk om te weten

Knipsel 2
  • Duurzame daken - Op de Duurzame Daken Kansenkaart kun je van elk dak binnen de provincie Utrecht eenvoudig zien of het geschikt is voor een groen dak, zonnepanelen of waterberging – of een combinatie daarvan. Ook lees je meer over de kosten, eventuele subsidies en vergunningen.
  • Aanmelden RIVM Nationaal Hitteplan - Met het Nationaal Hitteplan vraagt het RIVM aandacht voor de ondersteuning van en zorg voor kwetsbare groepen. U kunt uzelf of uw organisatie aanmelden voor deze hittemailing via de link!
  • Nieuw in het Netwerk - Graag verwelkomen wij Erik Meijs en Allard Koopal in het netwerk! Erik werkt aan klimaatadaptatie bij de gemeente Lopik, en Allard werkt als Gebiedsadviseur water en klimaat bij de Gemeente Utrecht.
  • Opfriscursus van H2gO - Veel gemeenten gebruiken deze software als hoofdpost voor telemetrie. Ben je nog onbekend of zou je meer gebruik willen maken van H2gO en ben je benieuwd naar wat er allemaal mogelijk is met H2gO en de regionale hoofdpost? Meld je dan aan voor de opfriscursus H2gO bij Wouter van Tent (wouter.van.tent@hdsr.nl). Tijdstip wordt nog bepaald.

Op de agenda

hittestress3

15 juni: Netwerkbijeenkomst over beperken van personele kwetsbaarheid

Speciaal voor managers van het netwerk en HR adviseurs/recruiters. Over hoe we als netwerk de partners kunnen ondersteunen bij beperken van hun personele kwetsbaarheid.

20 juni: Training Duurzame dakcoach Zeist

Vind je het leuk om met je buren aan de slag te gaan met het verduurzamen van de daken, en kun je hiervoor wel wat kennis en inspiratie gebruiken? Meld je dan aan voor de training Duurzame Dakcoach.

21 juni : Webinar ‘Lange termijn denken: noodzaak en een kans!’

Door de WUR en Manifestregio Vallei & Veluwe, van 11:00 – 11:45 uur. Tijdens dit webinar wordt de kaart van het natuurlijk basissysteem gepresenteerd die de Regio Vallei en Veluwe in deelgebieden indeelt en kijken we hoe deze kaart kan helpen 'bodem en water sturend' te concretiseren.

27 juni: Hitte Symposium

Het lectoraat Water in en om de Stad organiseert in samenwerking met City Net Zero een hittesymposium op de Hogeschool van Amsterdam. Het symposium vindt plaats van 10:00 tot 17:00 uur in het Jakoba Mulderhuis op de Amstelcampus in Amsterdam.

27 juni: Netwerkbijeenkomst ‘Workshop Groen Klimaatplein’

In deze workshop ga je aan de slag met jouw gemeente en waterschap om jouw Groen Klimaatplein nog bruisender en effectiever te maken dan het al is. Het is van 14.00-17.00 uur in de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht. Opgeven kan bij corine.wijnen@tuinbranche.nl. Je krijgt dan een bevestiging met een programma én een routebeschrijving toegestuurd.

29 juni: ‘Hitte en Gezondheid: Samen de hitte te lijf’

GGD regio Utrecht organiseert samen met de Provincie Utrecht een Kennisatelier:  ‘Hitte en Gezondheid: Samen de hitte te lijf’ Hoe beschermen we kwetsbare mensen?  De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 29 juni 16:00-18:00, bij het Provinciehuis Utrecht (Archimedeslaan 6, Utrecht).

29 juni: kennisbijeenkomst vergroenen met bomen

Hoe komt u tot een heldere aanpak van de vergroeningsopgave binnen uw gemeente? En hoe ziet de uitwerking er uit in de praktijk? Meld u aan voor deze kennisbijeenkomst via het aanmeldformulier.

footer-met-balk