Werksessie ‘Hoe zie jij groen Nieuwegein?’


Op maandag 22 mei was het dan zover!  De aftrap van het LIFE IP project: ‘community van stadsvergroeners’ met een werksessie ‘Hoe zie jij groen Nieuwegein?’.

In Nieuwgein, in het Milieu Educatie Centrum, kwamen 18 collega’s van de gemeente Nieuwegein samen om te praten over hoe ze samen met burgers Nieuwegein kunnen vergroenen.

Samenbrengen groeninitiatieven

Nieuwgein heeft al vele enthousiaste groeninitiatieven. De wens is om deze initiatieven samen te brengen. Het doel van deze middag was om tot een gezamenlijk beeld te komen, hoe we als één gemeente het vergroenen van de stad kunnen en willen ondersteunen.

Bijeenkomst

Het was een inspirerende bijeenkomst waar we elkaar hebben leren kennen en waar mooie dialogen zijn gevoerd. Op 14 juni zal een 2de werksessie georganiseerd worden met bewonersorganisaties/groeninitiatieven en collega’s van de gemeente Nieuwegein.

LIFE IP

Het Netwerk Water & Klimaat doet dit project samen met de gemeente Nieuwegein.

Netwerk Water & Klimaat heeft een subsidie verkregen vanuit het LIFE-IP Klimaatadaptatie programma; bestemd voor het versnellen van de uitvoering van klimaatadaptatiemaatregelen. Meer informatie hierover vind je op LIFE IP Klimaatadaptatie - Vergroten sponswerking van het bodem- en watersysteem in de regio Utrecht Zuidwest - Water & Klimaat (netwerkwaterenklimaat.nl)

NL_Medegefinancierd_door_de_EU_POS_LIFE-IP_KA