Subsidieregeling voor groen, gezond en klimaatbestendig aanpassen van de omgeving


Een klimaatbestendige leefomgeving die bijdraagt aan gezondheid en biodiversiteit: belangrijk, maar soms ook een uitdaging. Tegelijk worden de effecten van het veranderende klimaat steeds duidelijker: wateroverlast door heviger regenbuien, maar óók langdurige droogte en lange periodes met extreme hitte.

De provincie Utrecht wil samen werken aan het klimaatbestendig en bio divers inrichten van onze leefomgeving om ons voor te bereiden op weersextremen. De provincie stimuleert dit via de subsidieregeling ‘klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen’.

In de categorie ‘overige activiteiten’ is het subsidiebedrag maximaal 50.000 euro, waarbij de provincie Utrecht tot 50% van de subsidiabele kosten vergoedt. Denk aan het natuurinclusief en klimaatbestendig maken van een plein of straat, of het terrein van een buurthuis, kerk, zorginstelling, sportclub etc.  Ook gemeenten, woningcorporaties of bedrijven kunnen aanspraak maken op deze subsidieregeling.

‘Natuurinclusief en klimaatbestendig’, wat bedoelen zij daarmee?

  • Bijvoorbeeld tegels vervangen door groen, waarvan minimaal 50% inheemse beplanting
  • Maatregelen voor wateropvang en infiltratie, zoals een regenwatersystem, wadi, regenwatervijver of infiltratiekratten
  • Aanleggen van schaduwplekken waar je kunt zitten
  • Zorgen voor meer/prettigere wandel- en fietspaden

De categorie ‘Overig’ is breed… elk goed idee is welkom! Voorwaarde is dat het aan twee van de drie doelen van de subsidieregeling bijdraagt: klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid. Ook initiatieven rondom bewustwording, het laten opstellen van een hitteplan of het uitvoeren van innovaties zijn kansrijk voor de subsidie.

Verder verstrekt de provincie Utrecht ook subsidie voor de aanleg van hoogwaardige groene daken (biodiversiteit; minimaal 50% inheemse beplanting) van minimaal 50 vierkante meter. De subsidieregeling vergoedt 50 procent van de kosten, met een maximum van 25.000 euro per aanvraag. Er kan subsidie worden aangevraagd door rechtspersonen, zoals gemeentes, maatschappelijke organisaties, VvE’s, bedrijven, woningcorporaties, stichtingen, sportinstellingen.

Goed om te weten: voor projecten in de categorie ‘overige activiteiten’ is meer subsidie beschikbaar in de meest versteende wijken: maximaal 75% van de subsidiabele kosten. Het gaat om de wijken die het label F hebben op de kaart 'Groen in de Buurt'.

Meer informatie: www.provincie-utrecht.nl/klimaatgroengezond.

Heb je vragen over deze subsidieregeling? Neem contact met ons op via klimaatgroengezond@provincie-utrecht.nl.

Subsidie provincie Utrecht