Netwerkbijeenkomst 'Water & Bodem sturend'


Preventief voorbereiden op klimaatverandering is cruciaal!

Op woensdag 24 mei kwamen de leden van ons Netwerk Water & Klimaat bijeen in de Botanische tuinen in Utrecht. Op het programma? De kamerbrief ‘Water en bodem sturend’. Want wat betekent deze brief voor onze regio en welke middelen hebben we daarbij nodig of beschikbaar? De opkomst was groot: veel partners waren aanwezig en er was een mooie mix van bestuurders, ambtenaren en andere belangstellenden.

Extreme regenval Noord-Italië door klimaatverandering en menselijk factor

Na een warm welkom van Nanda van Zoelen, hoogheemraad bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), startte Margot Ribberink, weervrouw en ambassadeur van Steenbreek, een interessante presentatie over hoe we samen met burgers, bedrijven en andere belanghebbenden aan de slag kunnen gaan. Zij gaf inzicht in hoe de hevige regenval en overstromingen in Noord-Italië het gevolg zijn van zowel klimaatverandering, pech als ook door de menselijke inbreng. Het gebied ligt ingeklemd tussen gekanaliseerde rivieren met weinig ruimte, is volgebouwd en flink bestraat. Het gevallen regenwater had doordoor weinig ruimte en kon door de reeds droge en keiharde grond ook de bodem niet intrekken. Nederland heeft dezelfde kwetsbaarheden als Italië, we liggen in een Delta en hebben te maken met veel bevolking en bestrating bijvoorbeeld. Het verschil is dat ons land verder is met klimaatadaptatie. Er worden veel projecten opgestart en er zijn al veel projecten gerealiseerd.

Preventief aan de slag met klimaatverandering

En dat moet ook wel. Want wist je dat 1 graad opwarming leidt tot ongeveer 7% meer neerslag en 10 tot 15% meer bliksem? Dat betekent dat ons land ook flink meer regenval én meer water vanuit gebieden als Duitsland en Oostenrijk kan verwachten. Ook neemt de kans op extreme hittegolven van 35 tot 40 graden toe. En in gebieden met veel steen kun je daar nog eens 5 tot 8 graden bij optellen. Daarom is het belangrijk dat gemeenten aan de slag gaan met hitteplannen, want bijvoorbeeld ouderen zijn extra kwetsbaar door langdurige hitte. “Houdt het hoofd koel en blijf of ga aan de slag met klimaatadaptatie. Want daar hebben we zeker wat aan!”, riep Margot op. Samenwerken om ons land klimaatflexibel te krijgen is en blijft dan ook belangrijk. Zowel overheden, bedrijven als inwoners kunnen bijdragen aan klimaatadaptatie. Daarvoor is communicatie belangrijk: je moet mensen meekrijgen. Want alleen samen kunnen we klimaatbestendig worden.

Water en bodem sturend, hoe dan?

Daarna stonden er diverse netwerksessies op het programma. Want wat komt er op ons af met de kamerbrief ‘Water en bodem sturend’? Welke consequenties heeft dit voor ons werk en de keuzes die we daarbij maken in de regio? Welke tools zijn er nodig om ons daarbij te helpen. Deze vragen (en meer!) stonden in de sessies centraal.

Susanne Vermeulen en Dries Schuwer (HDSR) vertelden over de Geschiktheidskaart nieuwe woon- en werklocaties voor de Provincie Utrecht en de Waterpraatkaart van HDSR. Liza van Kapel en Beke Romp (HDSR) spraken over het nieuwe ‘Handboek Water in ruimtelijke plannen’ van HDSR. André Rodenburg (Samen Klimaatbestendig) lichtte de onlangs verschenen ‘Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’ toe en Jannet Kamminga (HDSR) vertelde over Citizen science en wat we daar in de regio zoal in doen.

Ons netwerk Water & Klimaat werkt samen om onze regio klimaatrobuust en waterbestendig te maken. En na deze bijeenkomst is weer eens duidelijk dat wat we doen, zeer belangrijk is. We nemen het vlammende betoog van Margot mee: houden ons hoofd koel en blijven hard werken aan onze missie! Want dat we het ergens voor doen, dat is wel duidelijk.

Tot slot: de weersverwachting

Margot zou geen weervrouw zijn als ze niet al even stil zou staan bij het weersverwachting van komende zomerperiode. Het natte voorjaar was goed voor de natuur. De grondwaterstanden zijn op niveau. Maar de komende tijd gaat het weer veranderen. We zitten op de wip naar een warme en droge zomer. De komende weken is het droog en schijnt de zon meer en meer. Waarschijnlijk kunnen we pas weer in augustus natte periodes verwachten.


Hoogheemraad Nanda van Zoelen heette welkom

Weervrouw Margot Ribberink over extreem weer en klimaatadaptatie

André Rodenburg van Samen Klimaatbestendig lichtte de ‘Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’ toe

20230524_140832

iza van Kapel en Beke Romp (HDSR) over het nieuwe ‘Handboek Water in ruimtelijke plannen’