Nieuwsbrief Water & Klimaat, april 2021


Nieuwsbrief Netwerk Water & Klimaat, april 2021

Deze keer aandacht voor:

 • Vertrek Laura Huigens en vacature
 • Ambassadeur in beeld
 • Netwerkbijeenkomst 1 april in vogelvlucht
 • Tuinlabelcampagne gestart
 • Terugblik inspiratiesessie NMU - Klimaatambassadeurs en Duurzame daken
 • Waterketensamenwerking
 • Uitkomst bestuurlijke ronde - Marieke Schouten
 • Agenda
 • Leuk om te weten

Vertrek Laura Huigens en vacature

011020 Laura Huigens

Onlangs heeft Laura Huigens laten weten dat zij stopt als procesmanager bij ons Netwerk. Per 1 mei heeft zij een nieuwe baan en wordt strategisch relatiemanager bij HDSR.

Ambassadeur in beeld

Ashly Berghuizen Wijk bij Duurstede

Het Netwerk Water en Klimaat zet in op leren, inspireren en verbinden en daarom vertellen ambassadeurs van het netwerk over hun eigen inspanningen om de omgeving klimaatadaptief en waterrobuust te maken. Deze keer het woord aan Ashly Berghuizen, adviseur Water en Klimaat bij de gemeente Wijk bij Duurstede.

Netwerkbijeenkomst 1 april in vogelvlucht

nieuw-1

Op donderdag 1 april was er weer een netwerkbijeenkomst. We namen in vogelvlucht de activiteiten van het netwerk door. Met behulp van een Mentimeter maakten we het interactief en haalden we input op bij de deelnemers. Als grappige afsluiter maakte Auke Herrema tekeningen van de bijeenkomst.

Tuinlabelcampagne gestart

Header Communicatietoolkit Tuinlabel campagne

We hebben het er natuurlijk al even over gehad in de vorige nieuwsbrief, maar nu is hij ook daadwerkelijk gestart: de tuinlabelcampagne! Er is een mooie toolbox beschikbaar voor alle partners. Dit maakt het makkelijker om erover te communiceren en inwoners te activeren. Doe mee met de Tuinlabel Campagne!

Afbeelding tegelwip

Daarnaast gaan we natuurlijk collectief tegelwippen! Onze partners HDSR en de gemeente Utrecht dagen ons uit om zoveel mogelijk tegels uit onze tuin te wippen. De gemeente die de meeste tegels uit de grond weet te halen wint de Gouden Tegel. Lijkt ons de moeite waard! Meer informatie lees je in het bericht op onze website!

Terugblik inspiratiesessie NMU - Klimaatambassadeurs en Duurzame daken

foto sedumdak (voorpagina)

Donderdag 11 maart zijn Jeannine van Bree en Ieke Benschop van de NMU te gast geweest op onze inspiratiesessie. Zij hebben verteld over hun projecten ‘Klimaatambassadeurs’ en ‘Duurzame daken’ en met ons van gedachten gewisseld over hoe we elkaar hierin kunnen versterken. Was je er niet bij? Goed nieuws, want je kunt de samenvatting en presentatie van deze interessante inspiratiesessie teruglezen op de website!

Waterketensamenwerking

Afbeelding waterketen

De samenwerking in de waterketen begon naar aanleiding van het bestuursakkoord water uit 2011. Doelen van het akkoord: kosten besparen, kwaliteit verhogen en kwetsbaarheid verminderen. In 2020 liep het akkoord af en er komt voorlopig geen nieuw landelijk akkoord. Het is aan de regio’s om indien wenselijk vervolgafspraken te maken. Daarom evalueert het netwerk Water en Klimaat dit jaar de waterketensamenwerking in onze regio. Hoe ver zijn we met gestelde doelen en welke eventuele nieuwe doelen zien we in de regio?

Uitkomst bestuurlijke ronde - Marieke Schouten

Foto Marieke en Laura

Marieke Schouten (voorzitter NWK) en Laura Huigens (procesmanager NWK) maakten afgelopen kwartaal een rondje langs alle bestuurders van de Water & Klimaat Tafel. Omdat het 1 op 1 heel anders praat dan aan een formele bestuurlijke tafel met 17 partners. En omdat wandelgangen momenteel helemaal ontbreken. Het blijft belangrijk om elkaar te kennen, te weten wat er speelt en om ideeën, opgaven en wensen naast elkaar te leggen. Bij de gesprekken stonden een aantal vragen centraal: Wat kom je halen en wat wil je brengen? Welke kansen zie je voor het netwerk Water & Klimaat? En hoe versterken en helpen we elkaar? Hoe borgen we de onderwerpen water en klimaat integraal binnen andere thema’s en opgaven?

Agenda

 • Op 14 april - 2e regionale bijeenkomst Gevolgbeperking overstromingen regio Utrecht.
 • Op 15 april - Themabijeenkomst over klimaatadaptatie in de landbouw. De Provincie Utrecht is sinds november bezig om dit onderwerp uit te werken.  Nodig vooral ook collega’s uit die zich bezighouden met landelijk gebied! Mocht je de uitnodiging niet hebben ontvangen en je zou toch graag willen deelnemen. Stuur dan even een email aan info@waterenklimaatutrecht.nl
 • Op 15 april - Netwerkbijeenkomst uitvoeringsprogramma RAS.

Ook leuk om te weten

Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief? Laat het ons weten via info@waterenklimaatutrecht.nl.