Netwerk Water & Klimaat in vogelvlucht


Op donderdag 1 april was er weer een netwerkbijeenkomst. We namen in vogelvlucht de activiteiten van het netwerk door. Met behulp van een Mentimeter maakten we het interactief en haalden we input op bij de deelnemers. Als grappige afsluiter maakte Auke Herrema tekeningen van de bijeenkomst.

Marieke Schouten: leren van elkaar!

Marieke Schouten, voorzitter van het netwerk, keek terug op het afgelopen jaar: ‘Het netwerk bestaat eigenlijk nog maar kort, maar het leeft. We hebben met elkaar de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) opgeleverd. En momenteel wordt hard gewerkt om hieraan concrete handen en voeten te geven.’ Marieke heeft net een bestuurlijk rondje in de regio afgerond. ‘Het is mooi om te horen, dat er zoveel positieve reacties zijn op het netwerk. Er is grote behoefte om van elkaar te leren. Dit is nog wel enigszins abstract, dus misschien kunnen we dit het komende jaar nog scherper maken. En laten we ook niet vergeten dat we hier al volop mee bezig zijn: er zijn veel mensen actief in het netwerk. De lijntjes onderling worden korter en daardoor weten we elkaar goed te vinden. En dat is precies de bedoeling!’

2020 - Opstartjaar

Het Netwerk is in de loop van 2020 op stoom gekomen. Het was een jaar van opstarten, kennismaken en bouwen. Corona zorgde voor een bijzondere dynamiek. Alles ging/gaat digitaal, en dat heeft voor- en nadelen. In 2020 hebben we de RAS gemaakt, er is een nieuwe methode voor de ecoscans opgeleverd, we gingen aan de slag met databeheer en startte met het uitvoeringsprogramma van de RAS. We bouwden 2 websites: één voor het netwerk en Klimaatklaar.nl voor bewonersparticipatie. We stuurden nieuwsbrieven en organiseerden netwerk- en inspiratiesessies. Ondertussen bouwden we aan de structuren van het netwerk: de  bestuurlijke tafel en reguliere overleggen en de financiën. Zo staan we er op 1 april 2020 echt anders voor dan een jaar geleden. Vanuit de mentimeter leren we dat deelnemers het netwerk vooral waarderen om de samenwerking, kennis, inspiratie, het delen van voorbeelden en het aantrekken van geld-/subsidiestromen. We kunnen nog meer aandacht besteden aan het betrekken van externe stakeholders, het delen van kennis, inspiratie, successen en voorbeelden. Ook kunnen we de verbinding met Ruimtelijke Ordening, GGZ/gezondheid en de U10 nog verstevigen.

2021 - Aan de slag met de RAS

De RAS is door alle partners vastgesteld. We hebben een gezamenlijke visie met 7 strategieën waarmee we aan de slag gaan! Het is nu zaak om daar handen en voeten aan te geven, via een uitvoeringsprogramma, maar ook in de werkgroepen en andere activiteiten van het netwerk. Alle werkgroepen binnen het netwerk hebben hun eigen invalshoek: Stedelijk Water, Klimaatadaptief Bouwen, Gevolgbeperking, Meten & Monitoren, Bewonersparticipatie en het Uitvoeringsprogramma van de RAS. Aanvullend daarop hoorden we via de Mentimeter dat er behoefte is om de onderwerpen hitte en droogte, riolering en zuivering, gezondheid, natuur en landbouw, aquathermie en bedrijventerreinen ook aandacht te geven. Voor een aantal van deze onderwerpen zijn al bijeenkomsten gepland of zijn we in gesprek met bijv. de provincie.

Jaarplan

Wil je weten wat er dit jaar op de planning staat? Lees dan nog eens het jaarplan door. (pdf, 1.5 MB)

Tekeningen

Auke Herrema maakte mooie, grappige tekeningen bij de bijeenkomst. Deze kun je hier rechts bekijken en/of downloaden.

Presentatie met resultaten Mentimeter

Mocht je de bijeenkomst hebben gemist. Dan kun je hier de presentatie met de resultaten van de Mentimeter nog eens nalezen. (pdf, 9.4 MB)