Nieuwsbrief Water & Klimaat, juli 2020


Nieuwe nieuwsbrief voor ons netwerk

Met bijdragen vanuit het hele netwerk! Lees o.a. meer over

  • Marieke Schouten is de nieuwe voorzitter van ons netwerk
  • De impulsregeling: een rijksbijdrage voor klimaatadaptatiemaatregelen
  • Het programma klimaatadaptatie van de provincie Utrecht
  • Nieuw op de agenda: inspiratiesessies
  • en meer!

Nieuwe voorzitter voor Netwerk Water & Klimaat

Profielfoto Marieke Schouten_nb

Eind juni is Marieke Schouten, tevens wethouder bij de gemeente Nieuwegein, verkozen tot nieuwe voorzitter van de bestuurlijke tafel van Netwerk Water & Klimaat. “De veranderingen in het klimaat hebben effect op ons dagelijkse leven. Het netwerk verbindt ons in onze zoektocht naar oplossingen voor hitte, droogte, wateroverlast en overstroming”, aldus Schouten. Zij volgt voormalig wethouder van de gemeente Houten Herman Geerdes op.

Impulsregeling voor klimaatadaptatie: wat betekent dat voor ons?

teveel water geknipt

Decentrale overheden kunnen vanaf 1 januari 2021 gebruikmaken van de Impulsregeling Klimaatadaptatie: een rijksbijdrage voor klimaatadaptatiemaatregelen. Ons netwerk gaat hiermee aan de slag in de werkgroep Uitvoeringsprogramma, die deze zomer start.

Provincie Utrecht publiceert programma klimaatadaptatie

Provincie Utrecht publiceert programma klimaatadaptatie

De provincie Utrecht heeft haar Programma Klimaatadaptatie gepubliceerd. Een belangrijke pijler daarin is het bewuster maken van inwoners, organisaties en bedrijven van het feit dat zij kunnen bijdragen aan een klimaatbestendige woon- en werkomgeving. Ook is de samenwerking met ons netwerk (en de andere werkregio’s in de provincie) benoemd, zodat de provincie en de regio elkaar kunnen aanvullen en versterken.

Inhoudelijk manager Koen te Velde gestart

Koen te velde2

"Ik vind klimaatadaptatie een mooie opgave om aan te werken. Die interesse werd gewekt toen ik na een hoosbui in 2015 vanuit Waterschap Rivierenland samen met de getroffen gemeenten in gesprek ging met getroffen burgers. Ik ervaarde hoe belangrijk het is dat overheden, bedrijven en burgers samenwerken aan klimaatadaptatie".

Ultrasone sensoren voor tijdelijke niveaumeting in de riolering

Sensor Infrascada

In de zomer van 2020 heeft ons netwerk twee ultrasone sensoren. Deze kunnen we in onze regio inzetten voor tijdelijke niveaumeting in de riolering, bijvoorbeeld in externe overstorten die nog niet bemeten worden, meetlocaties met twijfelachtige metingen, etc. De sensoren worden eerst ingezet in Hollandsche Rading om de bron van rioolvreemd water op te sporen. Heb jij een locatie waarvan je meer wilt weten? Laat het dan weten aan Wouter van Tent (data-analist en trekker van de werkgroep Meten en Monitoren) via wouter.van.tent@hdsr.nl

Nieuw op de agenda: inspiratiesessies!

Bij inspiratie

Met 17 partners in een netwerk gebeurt er altijd wel iets interessants. Daarom zijn we gestart met inspiratiesessies die je kunnen helpen bij je eigen idee, project of beleid. Op 16 juli trapten we af met de gemeente Utrecht. Marit Linckens, beleidsadviseur en projectleider klimaatadaptatie, en Erwin Rebergen, beleidsadviseur stedelijk water, presenteerden de visie op klimaatadaptatie van de gemeente Utrecht. Wil je de sessie terugzien? Dat kan op onze website. Omdat de video op het besloten deel van onze website staat, is inloggen met je persoonlijke inloggegevens een vereiste.

Ook leuk om te weten én te lezen:

Footer-met-balk