Provincie Utrecht publiceert programma klimaatadaptatie


Onlangs publiceerde onze partner de provincie Utrecht hun Programma Klimaatadaptatie. Hiermee wordt klimaatadaptatie een vast en richtinggevend onderdeel van al het provinciale beleid. Een belangrijke pijler daarin is het bewuster maken van inwoners, organisaties en bedrijven van het feit dat zij kunnen bijdragen aan een klimaatbestendige woon- en werkomgeving. Ook is de samenwerking met Water & Klimaat (en de andere werkregio’s in de provincie) benoemd, zodat de provincie en de regio elkaar kunnen aanvullen en versterken.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: “Het veranderende klimaat zorgt ook in onze provincie voor uitdagingen. Flinke plensbuien zetten kelders blank of zorgen voor akkers die te nat zijn. Soms binnen enkele weken gevolgd door langdurige droogte en hitte, met meer risico op natuurbranden of gezondheidsklachten bij mensen tot gevolg. Samen met bewoners, waterschappen, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties willen we aan de slag, zodat Utrecht ook in de toekomst een veilige en mooie provincie blijft.”

Download het programma klimaatadaptatie van de provincie Utrecht (pdf, 6.4 MB)

Bekijk het persbericht (pdf, 233 kB) dat de provincie Utrecht stuurde over het programma klimaatadaptatie.