Ultrasone sensoren voor tijdelijke niveaumeting in de riolering


Ons netwerk krijgt in de zomer van 2020 de beschikking over twee ultrasone sensoren, inclusief onderhoudsservice. De bedoeling is om deze sensoren ergens in de regio in te zetten als tijdelijke niveaumeting in de riolering (enkele weken tot enkele maanden, afhankelijk van neerslag en het type onderzoek) op interessante locaties. Denk daarbij bijvoorbeeld aan externe overstorten die nog niet worden bemeten, bestaande meetlocaties met twijfelachtige metingen (bijv. een overstort die volgens de huidige metingen nooit werkt), interne overstorten of stuwputten, pompputten met niveaumeting in procenten, etc.

In eerste instantie worden de sensoren ingezet in Hollandsche Rading om de bron van rioolvreemd water op te sporen. Gezien de momenten en de hoeveelheden lijkt het te gaan om instroom van oppervlaktewater; alleen niet via de enige aanwezige overstort die bekend is. Als de sensoren na dit onderzoek weer beschikbaar zijn, kunnen de sensoren op afroep elders worden geplaatst door de aannemer.

Heb jij een locatie of rioolstelsel waar je meer van wilt weten d.m.v. één of twee tijdelijke meetpunten? Laat het dan weten aan Wouter van Tent (data-analist en trekker van de werkgroep Meten & Monitoren)! Stuur een e-mail naar wouter.van.tent@hdsr.nl.