Website gelanceerd voor klimaatadaptief bouwen


De provincie Zuid-Holland heeft een bouwopgave van 100.000 nieuwe woningen tot 2025. Deze grote bouwopgave biedt de kans om deze woningen klimaatbestendig te ontwikkelen en hiermee schade of duurdere herstelmaatregelen in de toekomst te voorkomen. Deze provincie heeft daarom in 2018 procesafspraken gemaakt met overheden, organisaties en marktpartijen in het Convenant Klimaatadaptief Bouwen. Het doel van het convenant is het verminderen van wateroverlast, hittestress, droogte en bodemdaling en het vergroten van de biodiversiteit.

De leidraad, kennis en voorbeelden zijn vanaf nu gebundeld op de site ‘Bouw Adaptief’. Op de site vind je allerlei voorbeelden, een stappenplan en leidraad, programma van eisen en meer. Kijk op www.bouwadaptief.nl.

Meer over de lancering van de site lees je op de website klimaatkrachtig.nl.