Ecoscans


De werkgroep stedelijk water focust zich op de (ecologische) kwaliteit van de watergangen in het stedelijk gebied. Hiervoor heeft de werkgroep in 2015 de stadswater-ecoscans ontwikkeld. Met deze methode is het mogelijk om de ecologische kwaliteit van het stadswater en bovendien de belevingswaarde te meten. Om een goed beeld te hebben van de kwaliteit van ons stedelijk gebied, gebeurt het meten eens in de drie jaar. In 2021 zijn deze ecoscans voor het laatst uitgevoerd. De resultaten van deze scans geven ons een goed beeld van de huidige kwaliteit van het stedelijk gebied en ook voor de mogelijkheden tot verbeteringen. Drie rondes ecoscans (2015, 2018 en 2021) bieden ons een mooie meetreeks om ontwikkelingen in de waterkwaliteit te volgen en de effectiviteit van maatregelen in de praktijk te bepalen.

Tabel Streefbeelden4 afbeeldingen


Contactpersoon

Sita Vulto is thematrekker van de groep Stedelijk Water. Zij is werkzaam als adviseur waterkwaliteit stedelijk gebied bij HDSR.

E: sita.vulto@hdsr.nl

T: 030-2097216

Resultaten van de Ecoscans

De resultaten van de Ecoscans zijn opgenomen in verschillende kaarten.

En hoe nu verder? De gemeente Utrecht heeft samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in 2020 met de toen beschikbare ecoscans de doelen overig water opgesteld; niet meer overal de categorie zichtbaar, maar per wijk het maximaal haalbare. En met deze doelen werken we dit jaar een actieplan Doelen overig water, stip op de horizon uit.

Verdiepende analyse Ecoscans

Tauw heeft stagiair Mathijs van Leeuwen gevraagd om de een verdiepende analyse uit te voeren op de resultaten van 2015, 2018 en 2021.  Hierbij heeft Mathijs gekeken naar exoten verspreiding in relatie tot het weer, kroosbedekking en de effecten van inrichtingsmaatregelen.