Afspraken klimaatadaptief bouwen


De provincie Utrecht werkt onder leiding van Wietse Visser aan afspraken voor klimaatadaptief bouwen. Parallel loopt in Utrecht het traject ‘convenant duurzaam bouwen’. De afspraken kunnen onderdeel gaan uitmaken van het convenant.

Bouwen Wietse Visser

Concrete afspraken
In september zijn &Flux en Tauw gestart met een verkenning naar het netwerk. In januari en begin februari 2021 volgden verschillende inhoudelijke ‘sprintsessies’ met een verscheidenheid aan stakeholders. Deze waren gericht op zowel nieuwbouw en bestaande bouw. Hierbij zijn de eerste contouren van de handleiding en / of leidraad klimaatadaptief bouwen duidelijk geworden. Tot aan de zomer van 2021 werken we nu verder in verschillende werkgroepen aan het finetunen van de o.a. de prestatieafspraken. Wietse: "Ik vind het een prachtig en uitdagend traject en zie dat het loopt, mensen denken actief mee en partijen staan echt te wachten op deze afspreken. Ik verwacht dan ook dat het resultaat breed gedragen concrete afspraken worden waarmee zowel gemeenten als bouwers duidelijkheid krijgen over hun mogelijkheden om klimaatadaptief te bouwen." Mooi ook om de afgelopen weken te horen over mooie voorbeelden waar al op deze manier gewerkt wordt, zoals de groene gevel gerealiseerd op de Sluyterslaan en Merwestein door gemeente Nieuwegein samen met woningcorporatie Mitros en PORTAAL en Renovatietraject: Klimaatbestendige wijkaanpak Kanaleneiland Midden Utrecht, gerealiseerd door gemeente Utrecht, HDSR, woningcorporatie Mitros, provincie Utrecht, IenW en bewoners.

Contactpersoon

Wietse Visser is trekker van de werkgroep Bouwconvenant van de provincie Utrecht.

Convenant Duurzaam Bouwen

De provincie is trekker van het Convenant duurzaam bouwen, waarin naast klimaatadaptatie bijvoorbeeld ook energie, circulariteit en biodiversiteit is meegenomen. De Afspraken klimaatadaptief bouwen worden straks onderdeel van het Convenant.