Bouwconvenant


De provinciale projectgroep Bouwconvenant, onder leiding van Wietse Visser van de provincie Utrecht, is recent gestart met het proces richting een provinciaal of wellicht zelfs interprovinciaal bouwconvenant.

Het doel is om samen met bouwers en ontwikkelaars een convenant te ontwikkelen voor het klimaatadaptief, circulair en energieneutraal bouwen van nieuwbouw- en herstructureringslocaties in de regio.  Rond de zomer van 2020 wordt een extern adviesbureau ingehuurd om een verkenning te starten, inclusief het implementatietraject naar de gewenste vorm (circulair en/of klimaatadaptatie) en schaalniveau van het convenant. Wietse: “Ik vind het een uitdagend traject, en ik hoop op een mooi proces met als resultaat een breed gedragen bouwconvenant voor de klimaattop van 2021”

Wist je dat...

... onze partner HDSR betrokken is bij de lancering van de website www.bouwadaptief.nl? De website is een initiatief van de provincie Zuid-Holland, die voor een enorme bouwopgave staat van 100.000 woningen tot 2025. En als je die woningen toch moet bouwen, dan maar beter gelijk klimaatadaptief! Lees er meer over in het nieuwsbericht: Website gelanceerd voor klimaatadaptief bouwen