Afspraken klimaatadaptief bouwen in de maak. Doe je mee?


De provincie Utrecht heeft de ambitie uitgesproken om in samenwerking met de regio de bebouwde omgeving klimaat robuust maken. Een stevige ambitie, zeker omdat in Nederland tot 2030 1 miljoen huizen moeten worden gebouwd en bestaande bouw aanpassingen vraagt. De Provincie kan dit niet alleen en zoekt naar samenwerkingspartijen.

Een gedeelde ambitie

In de afgelopen weken hebben de bureaus &Flux en Tauw, in opdracht van de Provincie Utrecht, met gemeentes, waterschappen, bouwers, ontwikkelaars en maatschappelijke organisatie gesproken over de vraag of deze ambitie gedeeld wordt en wat ervoor nodig is om het te halen. Daarbij is duidelijk geworden dat er een enorme drive is om tot afspraken te komen. En: dat we dat samen moeten doen, de markt en de overheid sámen.

Onderwerpen sprintsessies

  • Dinsdag 12 januari van 9u. tot 13u.: kick-off bijeenkomst.
  • Donderdag 14 januari van 9u. tot 13u: Nieuwbouw-afspraken.
  • Dinsdag 19 januari van 13u. tot 17u: Bestaande gebouwde omgeving – deel 1.
  • Donderdag 21 januari van 13u. tot 17u: Bestaande gebouwde omgeving – deel 2.
  • Woensdag 3 februari van 9u. tot 13u: “striksessie” – hoe nu verder?

Aanmelden

We nodigen u uit om bij een of meerdere bijeenkomsten aanwezig te zijn. Dat kan door een mail te sturen naar Lotte Freeve lotte@nflux.nl.

Meer weten?

  • Informatie over Klimaatadaptief Utrecht https://lnkd.in/eUZHi73
  • Neem contact op met Kira Schafers, kira.schafers@provincie-utrecht.nl