Nieuwsbrief Water & Klimaat, november 2022


Nieuwe voorzitter Netwerk Water & Klimaat

Peter Bekker en Marieke Schouten

Ons netwerk heeft sinds kort een nieuwe voorzitter: Peter Bekker (wethouder IJsselstein). Hij neemt het stokje over van Marieke Schouten (wethouder Nieuwegein). Marieke blikt terug en Peter juist vooruit. Je leest het op onze website.

Beschikking impulsregeling

Knipsel Klimaatregeling

Mooi nieuws! Onlangs hebben we de beschikking voor de Impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 (pdf, 129 kB) van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat ontvangen! Samen krijgen we ruim € 2 miljoen om klimaatadaptieve maatregelen versneld uit te voeren. Een aantal van onze partners staat in de startblokken om te beginnen, fijn dat dat nu kan gebeuren.

Netwerkbijeenkomst LAS

Knipsel LAS

In oktober organiseerden we een netwerkbijeenkomst over de Lokale Adaptatie Strategieën. Andre Rodenburg van Samen Klimaatbestendig inpspireerde ons met verschillende casussen en samen bespraken we hoe wij vinden dat een LAS eruit moet zien in onze regio en hoe we dat kunnen bereiken. Daaruit kwam bijvoorbeelde dat de RAS een goede basis is om een lokale strategie op te zetten en dat het belangrijk is om ook een concreet uitvoeringsprogramma te maken met benodigd budget. Je leest er meer over op onze website.

Evaluatie opstellen Hitteplannen

hittestress3

Afgelopen zomer hebben de gemeenten IJsselstein, Nieuwegein, Montfoort en Houten een lokaal hitteplan opgesteld. Zij zijn begeleid door Arcadis en Tauw, in opdracht van de Provincie Utrecht. Op 8 november is het proces rondom het opstellen van deze hitteplannen geëvalueerd. De belangrijke leerpunten lees je op onze site. Tip van de sluier: We moeten voor het opstellen van de hitteplannen voor 2023 op tijd beginnen! Hiermee gaan we tijdens de netwerkbijeenkomst op 28 november aan de slag. We horen dan graag welke gemeenten mee willen doen in de volgende ronde!

Advies klimaatbestendig groen

Knipsel klimaatbestendig groen

In ons uitvoeringsprogramma is het opstellen van een advies met betrekking tot klimaatbestendig groen een van de acties. We willen daarbij een praktisch instrument dat ons helpt te bepalen welk hoog en laag groen we toe kunnen passen bij nieuwe opgaven in stedelijk gebied. Een instrument wat rekening houdt met de fysische kenmerken van de locatie, en welk groen bestand is tegen toenemende hitte en droogte, maar ook goed tegen natte voeten kan. Er wordt op het moment veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen ‘groen en blauw’ (onder andere door HDSR en de Provincie Utrecht). Daarom hebben we besloten deze actie een jaar vooruit te schuiven, zodat we gebruik kunnen maken van de resultaten van lopende onderzoeken.

Werk jij mee aan het Actieplan 2023 - 2024?

Knipsel meedenken actieplan

De komende weken willen we aan de slag met ons actieplan voor de periode 2023 – 2024, gebaseerd op de RAS en het Uitvoeringsprogramma. Wie wil met ons meedenken over de prioriteiten en besteding van jullie bijdragen aan het netwerk de komende jaren? We horen het graag! Neem dan contact op met Esther Nieuwenhuis: esther.nieuwenhuis@hdsr.nl.

Brochure klimaatadaptatie op bedrijventerreinen

Trainees van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben een inspirerende brochure opgesteld met voorbeelden van klimaatadaptatiemaatregelen op bedrijventerreinen (pdf, 511 kB). Doe er je voordeel mee en stuur door aan collega’s die op bedrijventerreinen aan de slag willen! Bekijk ook nog eens het filmpje wat we in samenwerking met de Green Business Club Bunnik over dit onderwerp hebben gemaakt.

Afvalwaterketensamenwerking

Samenwerking

De Gezamenlijke Visie Meten en Monitoren en het Uitvoeringsprogramma Regionale Afvalwaterketensamenwerking zijn klaar en de uitvoering wordt dit najaar opgestart. (pdf, 695 kB) Wil je bijdragen aan een van de acties in het uitvoeringsprogramma (zie vraagtekens bij bemensing), neem dan contact op met Koen te Velde: koen.te.velde@hdsr.nl.

Voor de agenda

  • 28 november: Netwerkbijeenkomst Hitteplannen. Het is belangrijk om op tijd te beginnen aan aan de hitteplannen voor 2023 ! Hiermee gaan we tijdens de netwerkbijeenkomst op 28 november aan de slag. We horen dan graag welke gemeenten mee willen doen in de volgende ronde!
  • 12 december: Workshop voor het opstellen van een Kennisagenda voor Klimaatadaptatie georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Deltares. De workshop vindt plaats op maandag 12 december van 12:00-17:00 uur op de Graadt van Roggenweg 400 in Utrecht. Meer informatie bij info@waterenklimaatutrecht.nl

Leuk om te weten/ lezen

  • De Klimaatschademonitor is vernieuwd. Extreem weer, zoals hagel of hevige neerslag, kan flink wat schade veroorzaken. De Klimaatschademonitor laat zien hoeveel verzekerde schade er de afgelopen jaren veroorzaakt is door extreem weer. Het gaat vooral om particuliere schade, aangevuld met zakelijke schades voor de grootste schadegebeurtenissen.
  • Meer hitte zorgt voor nieuw en soms verwarrend jargon. Hitte-eilandeffect, hittestress en hitteplan. Wat betekenen die begrippen precies? Denkt een beleidsmaker bij het woord hittestress aan hetzelfde als een onderzoeker? Overheidsstichting Geonovum brengt de verschillende termen in kaart. Eind november kan iedereen input leveren in een online sessie.
footer-met-balk