Netwerkbijeenkomst LAS


Op 6 oktober organiseerden we een netwerkbijeenkomst over de Lokale Adaptatie Strategieën. Andre Rodenburg van Samen Klimaatbestendig was te gast en vertelde ons over:

  • de leerpunten van een analyse van LAS-en die in het Platform Zuid-Nederland is gedaan;
  • zijn ervaringen in West-Friesland waarbij gemeenten slim samenwerken en onderscheid maakten in eigen acties en gezamenlijke acties;
  • het werkproces van de gemeenten Drechtsteden bij het opstellen van een Klimaatstrategie.

Geïnspireerd door deze informatie bespraken we hoe wij vinden dat een LAS eruit moet zien in onze regio en hoe we dat kunnen bereiken. Na de pauze was het woord aan wethouders Wim van Wikselaar en Peter Bekker. Zij reageerden op stellingen als ‘ Onze huidige inzet in samenwerking met bewoners en bedrijven is te vrijblijvend’  en ‘ Tijd en geld bepalen onze ambitie en het tempo bij het opstellen van een LAS’. We hebben veel ambitie gehoord en geleerd dat we beter kunnen verleiden dan afdwingen om onze gemeenten klimaatbestendig en waterrobuust ingericht te krijgen. Dat de RAS een goede basis is om een lokale strategie op te zetten en dat het belangrijk is om ook een concreet uitvoeringsprogramma te maken met benodigd budget. Tenslotte hebben we gezien hoe ver iedere gemeente is met het opstellen van het lokale beleid, waren een aantal collega’s verbaasd dat ze verder waren dan gedacht (altijd mooi!) en hebben we voor onszelf bepaald wat onze volgende stap wordt in het maken van lokaal beleid.

Wij zijn als MT ook geïnspireerd geraakt door de aanpak in andere regio’s en zullen in 2023 extra aandacht besteden aan het ondersteunen van de gemeenten die daar behoefte aan hebben bij opstellen van LAS en uitvoeringsprogramma. Wordt vervolgd dus!


Wethouders Wim van Wikselaar en Peter Bekker reageerden op verschillende stellingen als ‘ Onze huidige inzet in samenwerking met bewoners en bedrijven is te vrijblijvend’  en ‘ Tijd en geld bepalen onze ambitie en het tempo bij het opstellen van een LAS’.

Geinspireerd door Andre Rodenburg van Samen bespraken we hoe wij vinden dat een LAS eruit moet zien in onze regio en hoe we dat kunnen bereiken.