Nieuwe voorzitter Netwerk Water & Klimaat


Ons netwerk heeft sinds kort een nieuwe voorzitter: Peter Bekker (wethouder IJsselstein). Hij neemt het stokje over van Marieke Schouten (wethouder Nieuwegein). Marieke blikt terug en Peter juist vooruit.

Marieke Schouten is Wethouder in Nieuwegein

"Ons netwerk Water & Klimaat, doet er toe. Met 14 gemeenten, het waterschap, de provincie en de veiligheidsregio Utrecht werken we samen om ons aan te passen aan klimaatverandering. Dankzij de inzet van bekwame ambtenaren en burgers uit alle gemeenten. De afgelopen jaren was ik voorzitter van dit netwerk, met heel veel plezier. Het heeft me ook verder doordrongen van de noodzaak om onze openbare ruimte, onze gebouwen, ons waterbeheer, ons gedrag aan te passen aan extremere weersomstandigheden, en om erger te voorkomen. In die vier jaren hebben we gezamenlijk onze regionale adaptatie strategie gemaakt. Er wordt praktische kennis en ervaring tussen gemeenten gedeeld, bijvoorbeeld over welke bomen je me het beste kunt planten nu zomers warmer en droger worden. En het convenant klimaat adaptief bouwen in de provincie Utrecht is een feit. Af is het zeker niet, maar ons netwerk  laat zien dat je als overheden samen  met burgers veel kunt bereiken.

Nu er een nieuwe collegeperiode is gestart,  ga ik het stokje als voorzitter doorgeven aan collega Peter Bekker uit IJsselstein. Fijn dat jij nu verder gaat Peter! Alle inspiratie gewenst in deze mooie rol".

Peter Bekker is wethouder openbare ruimte, ruimtelijke ordening, mobiliteit, vergunningsverlening en, duurzaamheid in de gemeente IJsselstein

"Sinds kort heb ik het stokje van voorzitter van ons netwerk overgenomen van Marieke Schouten. Dank Marieke voor jouw inzet de afgelopen jaren.

Ons netwerk is de afgelopen jaren flink veranderd. Van meer praktische ervaringen uitwisselen, naar ook een belangrijke samenwerking over visie bij  klimaatverandering zoals water, droogte en nog veel meer.

De komende vier jaar wil ik, samen met het netwerk, zorgen voor een goede balans tussen zowel de visie op de klimaatveranderingen waar wij mee geconfronteerd worden als ook de praktische samenwerking. Juist dat is de kracht van ons netwerk. Een samenwerking horizontaal tussen medewerkers onderling en bestuurders onderling, maar zeker ook verticaal. Tussen zowel medewerkers als bestuurders. Juist samen moeten en willen wij de verandering vorm geven".

Peter Bekker en Marieke Schouten