Evaluatie opstellen hitteplannen


Afgelopen zomer hebben de gemeenten IJsselstein, Nieuwegein, Montfoort en Houten een lokaal hitteplan opgesteld. Zij zijn begeleid door Arcadis en Tauw, in opdracht van de Provincie Utrecht. Op 8 november is het proces rondom het opstellen van deze hitteplannen geëvalueerd. Belangrijke leerpunten zijn:

  • Dat het goed is om aan alle betrokkenen uit te leggen dat een lokaal hitteplan vooral een communicatieplan is, en in de samenwerking met verschillende domeinen samenwerken (bv fysiek en sociaal) alert te zijn op spraakverwarringen
  • Dat het lastig en tijdrovend is om de juiste externe partijen en contactpersonen te pakken te krijgen. Een belronde in plaats van een mail naar een algemeen mailadres levert dan veel meer op!
  • Dat het proces naast tijdrovend ook veel zinvolle kruibestuivingen oplevert, zowel intern bij de gemeente als met alle extern betrokken partijen.
  • Dat bestuurlijke verankering helpt, en dat daarbij meestal minimaal twee wethouders zijn betrokken (vanwege de verschillende betrokken domeinen)
  • Dat we voor het opstellen van de hitteplannen voor 2023 op tijd moeten beginnen!

Met dat laatste punt gaan we tijdens de netwerkbijeenkomst op 28 november aan de slag. We horen dan graag welke gemeenten mee willen doen in de volgende ronde!