Nieuwsbrief Water & Klimaat, juni 2022


In deze nieuwsbrief:

  • Heb jij al aangemeld voor onze Water & Klimaattop 1 juli 2022!
  • Terugblik Netwerkbijeenkomst 12 mei
  • Cadeautje van de (oud)bestuurders!
  • Weer een aantal geslaagde acties voorbij!
  • Lokale Hitteplannen
  • Landbouw Klimaatadaptatie
  • Vergroenen bedrijventerreinen
  • Leuk om te weten
  • Op de agenda

Heb jij al aangemeld voor onze Water & Klimaattop 1 juli 2022

aanmeldformulierbutton2

UItn wktop

Weer een aantal geslaagde acties voorbij!

In de afgelopen meimaand hebben we weer een aantal geslaagde acties gehad.

header_tuinlabel_klimaatklaar_1

Onze tuinlabel kaart is weer heel wat kleurrijker geworden. Neem een kijkje op Klimaatklaar om te zien hoeveel mensen in jouw gemeente hebben meegedaan. Ook hebben we al een winnaars gefeliciteerd met een tuinbon van €25,-.

Regenton_winactie_900_jaar_waterbeheer_11

Regentonnen zijn populair! Dat is de conclusie die we trekken op basis van verschillende kortings- en winacties die in april en mei hebben plaatsgevonden.

In Utrecht is de regentonnencampagne vervroegd gestopt omdat alle 900 regentonnen al binnen een maand weg waren. Ook in andere gemeenten zoals Nieuwegein liepen de regentonacties goed.

Ook voor de winactie van het waterschap was veel animo. Begin juni worden de winnaars met de leukste of meest creatieve inzending bekendgemaakt.

Landbouw Klimaatadaptatie

Boeren voor Morgen

Klimaatverandering heeft impact op de landbouw. Nat of droogteschade aan de oogst, verlenging van het groeiseizoen, daling van de melkproductie door hittestress bij melkvee, brandplekken op het fruit, hagelschade en nieuwe ziekten en plagen die in opkomst zijn. Er zijn vele voorbeelden te noemen.

Vanuit de Provincie Utrecht zijn er in samenwerking met agrariërs, het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) en het Netwerk Water en Klimaat, verschillende hulpmiddelen ontwikkeld om overheden, adviseurs en agrariërs handvatten te geven voor klimaatbestendige landbouw. Wij delen ze graag met je!

Om de impact van klimaatverandering op de landbouwsector in beeld te brengen zijn stresstesten uitgevoerd. De kaarten en het rapport laten zien welke risico’s en kansen er zijn.

Wil je inspiratie opdoen hoe agrariërs op dit moment al bezig zijn met klimaatadaptatie op hun bedrijf, bekijk dan het Inspiratie magazine Boeren voor Morgen. In dit magazine delen 10 boeren van binnen én buiten de provincie hoe zij zich voorbereiden op de toekomst en klimaatverandering. (pdf, 6.1 MB)

Als aanvulling op het magazine is er ook een lijst samengesteld met meer dan 40 concrete maatregelen, inclusief de kosten en baten. Alles is te vinden op het Klimaatportaal van de Provincie Utrecht.

Lokale Hitteplannen

Hittebestendig Utrecht

De Provincie Utrecht heeft onlangs opdracht gegeven aan Tauw en Arcadis om lokale hitteplannen op te stellen voor een aantal gemeenten en betrokken stakeholders in onze regio. Bij de aanpak van hittestress staan drie thema’s centraal: gebied, gebouw en gezondheid. De lokale hitteplannen vallen onder dit laatste thema. In een lokaal hitteplan is beschreven welke organisaties betrokken zijn en wie welke maatregelen neemt. Een hitteplan kan zich richten op de gehele gemeente, maar ook op specifieke doelgroepen, zoals kwetsbare ouderen of dak- en thuislozen. Het plan kan op zichzelf staan, maar kan ook onderdeel uitmaken van een hitteaanpak of de klimaatadaptatiestrategie.

Het doel is om vóór de zomer de hitteplannen voor de gemeente Nieuwegein, Houten, Montfoort en IJsselstein gereed te hebben. Daarbij werken we in ieder geval samen met de gemeente, GGD regio Utrecht en diverse stakeholders uit het sociale en fysieke domein. In de zomer wordt het hitteplan geactiveerd, zodra we in een hittegolf terecht komen. We ervaren dan of en hoe het hitteplan functioneert en evalueren dit vervolgens in de herfst. In de winter worden tenslotte de hitteplannen aangepast en geactualiseerd. Na deze eerste serie willen we komende winter de ervaringen delen met het netwerk en vijf nieuwe gemeenten ondersteunen bij het opstellen van hun lokale hitteplan.

Vergroenen bedrijventerreinen

hdsr GB NW logo

De klimaatverandering wordt steeds voelbaarder in ons stedelijk gebied. Naast klimaatadaptieve woningbouw komt ook steeds meer aandacht voor klimaatadaptieve werklocaties. Afgelopen 2 jaar heeft HDSR een pilot gedraaid om samen met de bedrijven van de Green Businessclub Bunnik een bedrijventerrein in Bunnik klimaatadaptief in te richten. Afgelopen voorjaar hebben een aantal trainees van het Nationaal Watertraineeship onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van klimaatadaptatie op een bedrijventerrein in Utrecht en daar een strategie voor opgesteld.

Deze strategie willen we komende jaren gaan uitvoeren in ons gebied. Zij hebben ook een folder ontworpen, bedoeld om het voor bedrijven makkelijker te maken zelf klimaatadaptieve maatregelen te treffen.  Deze folder is nog in concept, zodra deze gereed is, zullen wij deze publiceren. Dit sluit ook aan bij landelijke trajecten zoals het project van het IVN vanuit het Nationale Groeifonds. De bedoeling is om vanaf deze zomer met een werkgroep binnen het Netwerk Water en Klimaat op zoek te gaan naar kansen op bedrijventerreinen. Wil je meedenken en meedoen, meldt je aan!

Leuk om te lezen/weten

Op de agenda

Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief? Laat het ons weten via info@waterenklimaatutrecht.nl.

footer-met-balk