Cadeautje van de (oud)bestuurders!


Op 31 maart heeft de laatste Water & Klimaattafel in de huidige samenstelling plaatsgevonden. We waren te gast bij Fort bij Vechten te Bunnik, waar we van een aantal bestuurders afscheid hebben genomen. Inhoudelijk zijn we tijdens deze Water & Klimaattafel dieper ingegaan op de gevolgenbeperking bij overstromingen, waar iedereen inmiddels de presentatie van ontvangen heeft.

Aan het eind van deze bijeenkomst hebben we met de bestuurders teruggekeken op de afgelopen twee jaar van het Netwerk Water & Klimaat en ze gevraagd wilde boodschap ze de nieuwe bestuurders mee willen geven. Hieronder zien jullie een indruk van de antwoorden die we kregen.

1. Wat is er veranderd sinds het netwerk er is?

 • Er is meer aandacht voor het klimaat.
 • De samenwerking wordt optimaal benut in een regionaal meetnetwerk.
 • We hebben de Regionale Adaptatie Strategie, die in een aantal gevallen al is uitgewerkt in een Lokale Adaptatie Strategie.
 • De doelen voor infra en klimaat zijn gelijk en meer ingeburgerd.

2. Wat willen we houden en wat zien we liever anders?

 • Houden: verbinding, elkaar helpen bij innovaties, kennisuitwisseling, subsidies samen aanvragen, de goede balans tussen inhoudelijk vergaderen, successen delen en elkaar ontmoeten en samenwerking.
 • Anders: minder overleggen en meer excursies, Winnet-concreetheid niet verliezen, meer aandacht voor infra.

3. Wat wil je ons meegeven?

 • Houd aandacht voor de waterketen en klimaatverandering.
 • Organiseer overleggen afwisselen fysiek en digitaal en bij voorkeur op een leuke locatie.
 • Zorg dat projecten ook worden afgerond.
 • Laat projecten toelichten door een wethouder.
 • Investeer in contacten met elkaar.
 • Ontmoet, luister en leer van elkaar.
 • Leg de koppeling met landelijk niveau.

Een mooie opbrengst waar wij zelf mee aan de slag gaan en die we aan de nieuwe bestuurders mee kunnen geven!