Nieuwsbrief Water & Klimaat, november 2020


Nieuwsbrief Netwerk Water & Klimaat, november 2020

Deze keer aandacht voor:

  • Regionale Adaptatie Strategie
  • Klimaattop 2021
  • Uitvoeringsprogramma RAS en Impulsregeling klimaatadaptatie
  • Netwerkbijeenkomst ecoscans 2.0
  • Bewustwordingscampagnes werkgroep bewonersparticipatie
  • Ambassadeur in beeld - Laura Huigens en Tom Overgaauw
  • Op de agenda
  • Items ‘Leuk om te weten’

Klimaattop 2021

Uitvoeringsprogramma RAS en Impulsregeling klimaatadaptatie

Afb postits Uitvoeringsprogramma

Op de netwerkbijeenkomst van 26 november gingen we het gesprek aan over  het uitvoeringsprogramma van de RAS en de opzet voor de aanvraag impulsregeling klimaatadaptatie. Doel van de goed bezochte bijeenkomst was om input op te halen in het netwerk voor het uitvoeringsprogramma en om draagvlak te verkrijgen voor het uitvoeringsprogramma en de aanvraag impulsgelden.

Netwerkbijeenkomst ecoscans 2.0

Na 2 rondes ecoscans “oude stijl” in 2015 en 2018 is het afgelopen jaar nagedacht over de verbeterpunten die naar boven kwamen. Op 16 oktober heeft de themagroep stedelijk water het voorstel voor de ecoscans 2.0 gepresenteerd.

Bewustwordingscampagnes werkgroep bewonersparticipatie

Ambassadeur in beeld: Laura Huigens en Tom Overgaauw

Foto Laura en Tom

Het Netwerk Water en Klimaat zet in op leren, inspireren en verbinden en daarom vertellen ambassadeurs van het netwerk over hun eigen inspanningen om de omgeving klimaatadaptief en waterrobuust te maken. Procesmanager Laura Huigens is veel te vinden in haar groene achtertuin en werkgroeptrekker Tom Overgaauw fietst grote afstanden en werkt aan de biodiversiteit op zijn balkon.

Op de agenda

  • Op woensdag 16 december om 13.30 uur organiseert de projectgroep gevolgenbeperking een eerste regionale bijeenkomst Gevolgbeperking Overstroming Regio Utrecht.
  • Op donderdag 17 december om 9.00 uur organiseren wij samen met het HDSR een Inspiratiesessie: toekomstbestendig watersysteem.

Ook leuk om te weten

Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief? Laat het ons weten via info@waterenklimaatutrecht.nl.