HoeRAS!


Hoera! De Regionale Adaptatie Strategie (RAS) van het Netwerk Water & Klimaat is klaar! In de RAS spreken de 17 partners uit de regio Utrecht Zuidwest de ambitie uit om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te zijn. De 7 strategieën uit de RAS geven handvatten hoe we dat samen kunnen bereiken. (pdf, 24 MB)

De RAS wordt in december en januari behandeld in de colleges van de betrokken partners. We trekken daarbij gezamenlijk op en gebruiken richting ons bestuur dezelfde basis voor besluitvorming. Download hier de  besluitnota (docx, 20 kB)

Tijdens de Klimaattop op 28 januari 2021 vieren we dat de RAS klaar is. Dan kunnen we aan de slag.


Voorkant RAS def