Klimaatstresstest


In 2024 start een werkgroep stresstesten. Deze werkgroep zal kijken welke klimaatkennis we al hebben en welke kennis nog mist. Voor deze missende kennis wordt gekeken of het zin heeft/ mogelijk is om in 2025 hier nader onderzoek naar te doen door een stresstest. Mogelijke onderwerpen zijn waterkwaliteit en grondwater, maar hier wordt ook onderzocht of eerder genomen maatregelen effect hebben gehad. Deze werkgroep zal ook de bovenregionale stresstesten volgen en met buurtregio's onderzoeken wat de kansen zijn voor een samenwerking.

Ontwikkeling klimaatstresstest

In welke mate de waterkwaliteit beïnvloed wordt, en welke wateren het meest kwetsbaar zijn, weten we nog niet. Daarom werkt het netwerk Water en Klimaat mee aan een project met adviesbureaus, medeoverheden en kennisinstellingen om een waterkwaliteitsstresstest te ontwikkelen. Dit moet een aanvulling zijn op de bestaande stresstesten hitte, water op straat, overstroming en droogte die al in 2018 zijn uitgevoerd.

Binnen dit project is er een overzicht gemaakt van de verschillende soorten stedelijk water (vijver, gracht, zwemplas, etc), de gebruiksfuncties (aan/afvoer van water, recreatie, natuur, etc) hiervan en de gebruikers/beheerders van het water (recreanten, vissers, waterschappen, gemeenten, etc). Door deze informatie te combineren kan worden gekeken welke wateren het meest kwetsbaar zijn en voor welke functies. Zo kan het zijn dat de biodiversiteit afneemt. Dit is voor een zwemplas geen probleem is, maar voor andere wateren wel.

Samen willen we inzichtelijk krijgen bij welk wateren we vroegtijdig kunnen ingrijpen en hoe we de waterkwaliteit niet alleen kunnen behouden, maar bij voorkeur versterken tot klimaatrobuuste watergangen. Met de resultaten van deze stresstest kunnen we de dialoog aangaan met gebruikers, omwonende en andere beheerders van het water en aansluiten bij lopende projecten zoals bij het opstellen van adaptatiestrategieën.


Contactpersoon

HDSR - Sita Vulto Foto Sita in de sloot 200

Sita Vulto is thematrekker van de groep Stedelijk Water. Zij is werkzaam als adviseur waterkwaliteit stedelijk gebied bij HDSR.

E: sita.vulto@hdsr.nl

T: 030-2097216

Klimaatstresstest Maarssenbroek

Dit verslag is geschreven door studenten van de minor Klimaatbestendige stad (HvA). Hierin staan maatregelen die de gemeente kan nemen om het watersysteem te beschermen tegen klimaatverandering.