Ecoscans 2019


In het najaar van 2018 zijn de ecoscans opgeleverd.

De ecoscans zijn binnenkort te raadplegen via een viewer op de WINNET site. Met de ecoscans toetsen waterschap en gemeente de stadswateren op doorzicht, zwerfvuil en de aanwezigheid van kroos & flab (negatief) en waterplanten (positief). Voor 9 gemeenten zijn de ecoscans herhaald, voor de overige gemeenten gelden de ecoscans uit 2015 als de meest recente informatie.

Op basis van de ecoscans moeten we concluderen dat het nog onvoldoende goed gaat met de waterkwaliteit in bebouwd gebied. Op veel plekken komt veel kroos voor en weinig tot geen waterplanten. Op specifieke plekken, bijvoorbeeld in de buurt van scholen, evenementen of winkelcentra is zwerfvuil een knelpunt. Er blijft dus werk aan de winkel! HDSR en de gemeenten die ecoscans opnieuw hebben laten uitvoeren zijn in gesprek over aanvullende monitoring en maatregelen.

Contact: Maarten Verkerk (HDSR)


Artikel 5 - ecoscans