Afspraken klimaatadaptief bouwen


Bouwen Wietse Visser

Klimaatadaptief bouwen wordt het nieuwe normaal

Utrecht moet ook in de toekomst een waterveilige en gezonde provincie zijn voor haar inwoners. Het veranderende klimaat geeft uitdagingen, zoals een grotere kans op overstromingen. Flinke plensbuien zorgen voor schade en wateroverlast, soms later gevolgd door de negatieve effecten van langdurige droogte en hitte. Provincie Utrecht wil dat o.a. wateroverlast en hittestress wordt voorkomen. Daarom zorgt de provincie met aanleg van meer groen in stedelijk gebied, voor verkoeling en een prettige leefomgeving. Samen met bewoners, waterschappen, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties - zoals woningcoöperaties, passen we ons stap voor stap aan om de gevolgen van het extremere weertype op onze samenleving beperken.

Steden zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering: wateroverlast, hitte, droogte en wind spelen daarbij een rol. Tegelijkertijd staan veel gemeentes voor grote bouwopgaven, variërend van renovatie tot nieuwbouw en herinrichting. Het veranderend klimaat zorgt voor meer risico’s op bijvoorbeeld overlast door hittestress in huizen. Hier rekening mee houden moet het nieuwe normaal worden. En daarom zijn er tussen alle ketenpartners in de bouw afspraken gemaakt over nieuwbouw en bestaande bouw. De afspraken over nieuwbouw krijgen ook een plek in het convenant Duurzaam Bouwen. Benieuwd naar onze aanpak om in 2050 een klimaatbestendig Utrecht zijn? Bezoek dan de webpagina.

Contactpersoon

Wietse Visser is trekker van de werkgroep Bouwconvenant van de provincie Utrecht.