Afvalwaterketen


Introductie

De werkgroep Meten en Monitoren richt zich op een aantal aspecten van de doelmatige afvalwaterketen, te weten het doorontwikkelen van de regionale hoofdpost, het creëren van beter inzicht in gebiedsgegevens, het continueren van het onderhoud van het grondwater- en overstortmeetnet en een beter inzicht in het functioneren van de rioolgemalen. Ook assetmanagement valt onder deze werkgroep. De komende periode wil de werkgroep zich, naast de eerder genoemde aspecten, ook richten op kennisdeling.

Plannen en doelen

De themagroep Meten en Monitoren werkt aan de implementatie van drie dashboards/analyse-tools, namelijk:

  • Validatie;
  • Overstortgebeurtenissen;
  • Geprioriteerde alarmen.

De komende jaren worden nog meer dashboards of analysetools ontwikkeld. Zo verschuift de focus van de data-analyse gaandeweg van objectgericht naar systeemgericht. De rol van de gemalenbeheerders wordt daarbij ook belangrijker. Zij zijn daarom de komende tijd steeds meer betrokken bij de analyses en de resultaten.

Regionale telemetrie

afbeelding tlemetrie

Eind 2012, begin 2013 is een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een gezamenlijk telemetriesysteem. Dit onderzoek gaf inzicht in de kansen en knelpunten van een gezamenlijke gemalenbeheersysteem. De regionale hoofdpost is in 2013 gestart met drie gemeenten, waarbij alle rioleringsobjecten die voorzien waren van telemetrie (waaronder rioolgemalen), werden aangesloten.

Meer informatie over Regionale telemetrie

Onderhoud overstortmeetnet

overstortnet2_1

Water & Klimaat ontzorgt deelnemende gemeenten met een periodieke datacontrole. Bij constatering van ontbrekende of foutieve data wordt aan de onderhoudspartij direct opdracht verleend om het meetpunt te herstellen.

Meer informatie over Onderhoud overstortmeetnet