Onderhoud overstortmeetnet


Als vervolg op het project “Monitoren overstorten (Een overstort is een uitlaatklep voor het riool. Bij hevige regenval komt bij gemengde rioolstelsels het water via een overstort in het oppervlaktewater. Dat is nodig omdat het water anders op straat komt te staan of ongewenst bij mensen in huis komt.)” is in 2015 het project “regionaal onderhoud overstortmeetnet” ontstaan. Het gezamenlijke overstortmeetnet, dat in 2010 was gerealiseerd, werd in dit project opnieuw gezamenlijk aanbesteed.

Deelnemende gemeenten worden door Water en Klimaat ontzorgd, doordat periodiek een datacontrole wordt uitgevoerd en bij constatering van ontbrekende of foutieve data direct aan de onderhoudspartij opdracht wordt verleend om het meetpunt te herstellen.

Goed onderhoud van het overstortmeetnet, en daarmee betrouwbare en beschikbare data, vormt de basis om later een goede analyse te kunnen uit voeren over het functioneren van de overstorten en/of het rioolstelsel.