Projecten


Overal in de regio zijn we met andere overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties én bewoners, bezig onze omgeving sterker te maken tegen de gevolgen van wateroverlast, droogte, hitte en/of overstroming. En omdat de Utrechtse regio een zeer gevarieerd gebied is dat zich uitstrekt van de Utrechtse Heuvelrug tot stedelijk landschap en van rivierengebied naar veenweidegebied in het groene hart, hebben we nu al een divers scala aan uitvoeringsprojecten. En van die ervaringen leren we allemaal weer van.

LIFE IP Klimaatadaptatie - Vergroten sponswerking van het bodem- en watersysteem in de regio Utrecht Zuidwest

ivn032 natuurwerkdag

Binnen vier mooie voorbeeldprojecten op gebied van klimaatadaptatie zoeken we de samenwerking op met bewoners, bedrijven, woningcorporaties en andere belangrijke stakeholders. We stimuleren, experimenteren, leren en delen de opgedane kennis.

Klimaatbestendige bedrijventerreinen

03062610HD11a sedumdak

Je kent het wel, die grijze bedrijventerreinen. Overal tegels, die in de zomer ook nog eens warmte vasthouden. Diezelfde tegels zorgen ervoor dat het water niet de grond in kan trekken maar kan zorgen voor wateroverlast. Trainees van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben een inspirerende brochure opgesteld met voorbeelden van klimaatadaptatiemaatregelen op bedrijventerreinen. (pdf, 511 kB) De Green Businessclub Bunnik heeft de samenwerking opgezocht met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Want waar is er dan overlast bij een heftige bui? En wat kunnen ze dan doen? Bekijk het filmpje dat ons Netwerk erover maakte.

Groenblauwe schoolpleinen

afb Groenblauwe schoolpleinen

Bij deze willen wij jou graag laten weten dat de website www.utrechtseschoolplein.nl een feit is!

Scholen kunnen hier informatie vinden over het ontwikkelen van een groenblauw schoolplein, maar ook hoe zij dat kunnen aanpakken met een praktische “menukaart” en “stappenplan”. Zo geven we adviezen en tips op financieel gebied. Verder kunnen scholen op deze website ook educatiemateriaal raadplegen en voorbeelden voor en door scholen in de provincie Utrecht.

Ontkoppel je regenpijp!

Projecten - regenzijl 6

Loopt bij jou de regen nog via de regenpijp het riool in? Dat kan beter! De afkoppelcoach zegt: zaag die regenpijp door! Zo kan de regen de tuin in stromen. Zo wordt het riool minder belast en ga je de verdroging van de bodem tegen.

Klimaatbestendige wijken

te veel water

'Laten we de noodzakelijke maatregelen in een aantal wijken meteen aangrijpen om deze wijken waterrobuust en klimaatbestendig in te richten', dat is de gedachte achter vijf uitvoeringsprojecten van de gemeenten Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht en Zeist.

Utrecht, Merwedekanaalzone

Projecten - Merwedekanaalzone_2

De zone langs het Merwedekanaal in de gemeente Utrecht gaat de komende jaren flink op de schop. Vanaf vorig jaar loopt het planproces van herstructurering. Het waterschap, de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht werken intensief samen aan het klimaatbestendig maken van het gebied.

Project Kanaleneiland-Midden

Het waterschap heeft samen met woningcorporatie Mitros en een aantal partners (gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en het ministerie van Infrastructuur en Milieu) bekeken op welke wijze Kanaleneiland Midden klaar kan worden gemaakt voor de verwachte klimaatverandering.

Impactproject Hitte koelen en benutten

Projecten - Hitte en koelen

Oppervlaktewater (Het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen) is een duurzame bron van warmte en koude en van groot potentieel belang in de energietransitie en klimaatadaptatie. Door warmte te winnen koelt het oppervlaktewater af. Daardoor draagt benutting van deze energiebron bij aan bestrijding van klimaatthema’s hittestress en het verbeteren van de waterkwaliteit zoals blauwalgenbestrijding.