Nieuwsbrief Water & Klimaat, maart 2024

De lente is begonnen dus er staat weer veel op het programma in onze regio. Leest snel verder.

Inhoud

 • Voorstellen Frank
 • Het lenteseizoen is begonnen
 • Afscheid Koen
 • Handreiking en viewer gevolgbeperking overstroming
 • Webinar subsidieregeling groene, gezonde en klimaatbestendige steden
 • Samen Duurzaam Nieuwegein
 • 'Mag het wat groener'
 • NK-tegelwippen weer van start
 • 27 mei netwerkbijeenkomst: Hoe werkt ons klimaatbrein?
 • Excursie met én voor studenten Land- en Watermanagement
 • Oproep meedenken bruidsschat
 • Agenda

Frank Diependaal

foto frank

Op 4 maart ben ik van start gegaan als de nieuwe procesmanager van het netwerk. Ik ben opgeleid als fysisch geograaf en innovatiewetenschapper, maar de afgelopen jaren heb ik in de volkshuisvesting gewerkt. Bij Aedes vereniging voor woningcorporaties werkte ik aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling tussen woningcorporaties en aan regionale samenwerking om de woningbouw te versnellen. Eerder werkte ik onder andere voor het Rijk. Echter miste ik het onderwerp water en klimaat de afgelopen jaren en kwam zo terecht bij de functie van procesmanager voor het Netwerk Water en Klimaat. De komende tijd heb ik al veel gesprekken ingepland om kennis te maken met alle betrokkenen in de regio, maar bel of mail gerust als je vragen hebt of kennis wilt maken. Als Utrechter kijk ik er naar uit om aan de slag te gaan voor de regio.

Woord van Sita

iStock-953070180

Het lenteseizoen is begonnen

Het is vandaag 14 maart 2024: de zon schijnt uitbundig en het is een graad of 17. Er is geen twijfel mogelijk: het is lente. Volgens nu.nl vijf weken eerder dan halverwege vorige eeuw gebruikelijk was en de vroegste lente ooit. Ook was de gemiddelde wintertemperatuur nu ruim vier graden ten opzichte van twee graden halverwege vorige eeuw. Deze records betekenen dat de planten eerder gaan bloeien en eerder uitlopen. Allemaal belangrijke aspecten om rekening mee te houden. Zowel in de aanplant van nieuw groen, als in het beheer en onderhoud van bestaand groen. Maar hoe lekker het nu ook is: er blijft een kans op een koude periode met vorst.

Afscheid Koen

Beste collega’s,

Na vier jaar als manager voor het Netwerk water & Klimaat te hebben gewerkt, ga ik op 1 april fulltime aan de slag als teamleider van team Informatie en Kennis bij HDSR. Afgelopen jaren heb ik met veel plezier met jullie samengewerkt en de regio Utrecht Zuidwest een beetje klimaatbestendiger en waterrobuuster gemaakt. Met een adaptatiestrategie, kennis, subsidies, databeheer, voorbeeldprojecten en bewonersparticipatie. We staan landelijk bekend als netwerk dat goed draait en mooie stappen zet. Dat komt volgens mij omdat we elkaar kennen en graag op weg helpen. Met een gerust hart draag ik nu het stokje over aan Sita en Frank. Dank voor de prettige samenwerking!

Handreiking en viewer gevolgbeperking overstroming

De werkgroep gevolgbeperking overstroming heeft afgelopen jaren gewerkt aan de ambitiebepaling voor gevolgbeperking voor vitale en kwetsbare functies. Daarover hebben we eerder in de nieuwsbrief geschreven. Hierbij nog eens een link naar het ambitiedocument en de kaarten op onze website en de viewer, waarin je sinds dit voorjaar ook de ambitieniveaus kunt bekijken. Heb je daar hulp bij nodig, laat het ons weten.

Begin dit jaar heeft de werkgroep de handreiking opgeleverd voor gevolgbeperking overstroming. De handreiking is een hulpmiddel voor gemeenten, waterschappen en beheerders (van o.a. vitale en kwetsbare functies) om bestaande en nieuwe ontwikkelingen beter bestand te maken tegen de gevolgen van eventuele overstromingen. We nodigen je uit om de handreiking te bekijken en ons te laten weten of je hiermee uit de voeten komt. We staan open voor suggesties om hem nog verder te verbeteren.

Webinar subsidieregeling groene, gezonde en klimaatbestendige steden

Webinar subsidieregeling

Op 2 april opent de subsidieregeling voor groene, gezonde en klimaatbestendige steden en dorpen. Denk jij erover om subsidie aan te vragen voor jouw initiatief? Meld je dan aan voor het webinar over de subsidieregeling op 15 maart of 2 april! Cerian van Gestel en Dieke Verkruijssen van de provincie Utrecht vertellen je meer over de regeling en geven je handige tips voor de aanvraag. En natuurlijk is er gelegenheid om je vragen te stellen.

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie zijn bijvoorbeeld het vergroenen van bedrijventerreinen, het klimaatadaptief inrichten van sportvelden of het aanleggen van groene speelplekken, pleinen, buurt-ontmoetingstuinen en voedselbossen. Of de aanleg van biodiverse groene daken vanaf 40 vierkante meter. Maar ook het uitvoeren van onderzoek, zoals bijvoorbeeld naar klimaatbestendige bomen, of een bewustwordingscampagne vallen hieronder. Alleen rechtspersonen (dus geen particulieren) kunnen de subsidie aanvragen.

Kijk voor meer informatie op: www.provincie-utrecht.nl/klimaatgroengezond

Praktische informatie

Het webinar vindt plaats op vrijdag 15 maart 2024 van 14.00 tot 15.00 uur en op dinsdag 2 april van 16.00 tot 17.00 uur. Het webinar vindt online plaats. Je ontvangt vooraf een Teams-link.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via het antwoordformulier. Aanmelden kan tot twee uur voor aanvang van het webinar.

Samen Duurzaam Nieuwegein

Tuincoach Samen Duurzaam Nieuwegein

Mag jouw tuin wel wat groener en klimaatbestendiger ingericht?

Het grootste natuurgebied van Nederland? Dat zijn al onze tuinen bij elkaar opgeteld. Wat zou het helpen als dat enorme gebied wat minder versteend zou zijn. Levend groen in je tuin helpt tevens bij het afvoeren van water, vermindert hitte, bevordert biodiversiteit en biedt een thuis aan kleine dieren. En het beste van alles? Het hoeft niet veel meer onderhoud te kosten!

Laat je tuin bloeien en geniet van een groenere, gezondere leefomgeving.

Een van de tuincoaches van Samen Duurzaam Nieuwegein komt graag langs om met je mee te denken en te helpen met tuinadviezen op maat en handige tips. Kijk op www.samenduurzaamnieuwegein.nl voor meer info en het aanvraagformulier.

'Mag het wat groener'

iStock-1400863438

SAVE THE DATE 15 april want dan organiseert Provincie Utrecht een bijeenkomst over het vergroenen van gemeenten, het gebruik van data en het betrekken van bewoners. Het gaat hierbij om de Groene Stad Challenge, een initiatief waarbij gemeentes makkelijk via een kaart kunnen kijken hoe versteend de wijken zijn. Hier wordt vervolgens de letter a t/m f aangekoppeld, waarbij ‘a’ zeer goed is en ‘f’ onder de aandacht moet komen.

Dit jaar heeft de Groene Stad Challenge een hoop data verzameld en kunnen vergelijken met de afgelopen jaren, waardoor de verstening van wijken weer opnieuw in kaart is gebracht. Deze tool zal door de Provincie Utrecht gratis aan de gemeenten worden aangeboden, zodat deze data (hopelijk) goed gebruikt kan worden. Om deze reden organiseert de provincie deze bijeenkomst op 15 april om aandacht te geven aan dit initiatief, toe te lichten hoe gemeenten gebruik ervan kunnen maken en wat ze eraan hebben.

Meer informatie en aanmelden kan via deze link: Save the date 15 april 'Mag het wat groener' (google.com)

NK-tegelwippen weer van start

Op 21 maart is het NK-tegelwipseizoen weer van start gegaan. Tot 31 oktober 2024 gaat het NK Tegelwippen door. Iedereen kan meedoen door tegels te wippen in zijn eigen voor-, achter-, of geveltuin. Zo gaan gemeenten met elkaar de strijd aan.

In 2023 stond de gemeente Utrecht nog op de 7e plaats op de ranglijst (grote gemeenten). In 2022 deed de gemeente IJsselstein het goed door op de 2e plaats te eindigen in kleine gemeenten. Dat betekent dat we onze regio weer aan het tegelwippen mogen zetten om in 2024 meer van onze gemeenten in de top 10 te krijgen. Dat zou een mooi doel zijn!

Netwerkbijeenkomst: Hoe werkt ons klimaatbrein?

Bewust en onbewust gedrag in jouw omgeving.

Op 27 mei 2024 organiseert NWK een bijeenkomst over het gedragen en ons brein in combinatie met klimaat en water in Fort Lunet aan de Snel te Schalkwijk. Leer het brein van de mens kennen en ga aan de slag met klimaat en gedrag in jouw omgeving.

Gedragsdeskundige Genieke Hertoghs vertelt ons meer over het onbewuste brein en hoe dat werkt. Hoe kunnen we daarop inspelen en zo onze omgeving meer laten weten over wat klimaat nou eigenlijk met de inwoners doet.

Na deze inspirerende masterclass gaan we in deelsessies dieper in op het gedrag en/of klimaatadaptatie in onze omgeving.

Deze inspirerende middag wil je niet missen. Dus zet het alvast in je agenda, de uitnodiging en aanmeldingslink volgt snel.

Excursie met én voor studenten

Excursie maart 2024_nieuwsbrief

Op 13 maart bezochten studenten Land- en Watermanagement van de hogeschool Van Hall Larenstein onze regio. Met e-steps gingen we de regio verkennen. In Zeist gingen de studenten in gesprek met wethouder Wouter Catsburg over de maatregelen betreffende klimaatadaptatie én over de samenwerking tussen gemeente en bewoners. Jeffrey Rampaart en Peter Bruel (gemeente Zeist) namen de studenten mee naar een project aan de Utrechtseweg waar de gemeente, mede dankzij slimme samenwerkingen met marktpartijen, de afgelopen jaren heeft afgekoppeld. Vervolgens ging de groep op de e-steps verder naar de wijk Engboogerd en de Oranjebuurt in Bunnik. Daar werd het stokje overgenomen door Peter Ganzevles en Bert uit de Bosch van de gemeente Bunnik. Zij bespraken met de studenten de uitdagingen bij het klimaatadaptief maken van deze wijken en lieten de oplossingen zien die hier gekozen zijn. Bewoner Michiel Nieuwenhuis vertelde hoe de bewoners zijn betrokken bij de gekozen oplossingen. Zowel studenten als docenten waren enthousiast over deze excursie. Zo vertelde Peter Groenhuijzen van Van Hall – Larenstein over een algemene terugkoppeling van studenten: “Heel interessant en informatief, volgend jaar weer!

Het NWK kijkt er naar uit om, in samenwerking met de partners, ook een volgende editie te organiseren!

Oproep meedenken bruidsschat

Wil jij meedenken met de implementatie van de bruidsschat van het Rijk in onze omgeving?

Zou jij de voorstellen van het Rijk direct over willen nemen of passen we deze aan naar onze eigen voorkeur? Vind jij de bruidsschat interessant en zou jij voor onze omgeving hieraan mee willen denken? Laat het ons weten via info@waterenklimaatutrecht.nl

Agenda

 • 23 april: regieteamoverleg
 • 23 mei: Themabijeenkomst; Toekomstbestendige watersystemen
 • 27 mei: Netwerkbijeenkomst; Hoe werkt ons klimaatbrein - Bewust en onbewust gedrag in jouw omgeving
 • 28 mei: regieteamoverleg

Kijk op onze website voor de actuele agenda.