Nieuwsbrief Water & Klimaat, januari 2023


In deze nieuwsbrief:

 • Hitte
 • Gevolgbeperking overstroming
 • Laatste ronde Impulsregeling Klimaatadaptatie
 • Eerste twee demonstratieprojecten LIFE IP bepaald
 • Rondje langs de gemeenten
 • Begroting 2023
 • Water & Klimaattafel 15 december
 • Klimaatklaar op Instagram
 • Oproep: procesondersteuner en communicatieadviseur gezocht!
 • Gastlessen

Hitte

afb. hitte

Op 28 november organiseerden we een netwerkbijeenkomst over hitte. Diverse deskundigen namen ons mee in de urgentie van dit onderwerp en we bespraken hoe we dit onderwerp binnen onze regio verder willen brengen. Ons doel is dat alle gemeenten in 2023 een lokaal hitteplan hebben. We willen Tauw en Arcadis vragen ons daarbij te helpen. De gemeenten die al een hitteplan hebben, kunnen dat met behulp van de Provincie Utrecht weer een stap verder brengen. De GGD zal bij beide trajecten aangesloten zijn. Naast de lokale hitteplannen willen we ook met koelteplekken aan de slag. Een werkgroep, bestaande uit Marit Linckens, Richard Zwartenkot en Esther Nieuwenhuis, ontwikkelt een praktische handreiking hoe we koelteplekken op een slimme manier kunnen realiseren. Daarnaast wil zowel gemeente Utrecht als gemeente Houten koelteplekken realiseren in 2023. Deze zullen als voorbeeldprojecten dienen voor ons als regio. Je kunt hier de presentaties nog eens nalezen.

Gevolgbeperking overstroming

afb. overstroming

Ambitiedocument vitale en kwetsbare functie

Netwerk Water & Klimaat heeft in 2022 ambities bepaald voor gevolgbeperking overstroming, specifiek voor vitale en kwetsbare functies. Het ambitiedocument gevolgbeperking voor vitale en kwetsbare functies in onze regio dient als basis voor verankering in beleid en (omgevings)plan, zodat een gemeente straks bij een initiatief voor nieuw- of verbouw van een vitale en kwetsbare functie rekening houdt met gevolgbeperking bij een evt. overstroming door dijkdoorbraak of hevige neerslag. U kunt hier het ambitiedocument downloaden. (pdf, 814 kB)  Hier is ook meer te lezen over waterrisicoprofielen en de handreiking gevolgbeperking.

Laatste ronde Impulsregeling Klimaatadaptatie

afb.impulsregeling

In het voorjaar van 2023 doen we de derde en laatste aanvraag vanuit de Impulsregeling Klimaatadaptatie bij het Rijk. Gemeenten De Bilt, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Wijk bij Duurstede en Zeist hebben nog een bedrag open staan dat zij in deze laatste tranche kunnen aanvragen. In januari volgt de uitvraag aan de betreffende gemeenten.

Eerste 2 demonstratieprojecten LIFE IP bepaald

logo LifeIP-KA-LIFE-groot

Afgelopen tijd hebben zijn er verschillende gesprekken gevoerd over de ingediende projectideeën voor ons LIFE IP project en zijn deze getoetst aan de doelstellingen en randvoorwaarden. Twee van de vier voorbeeldprojecten zijn bepaald. Welke? Je leest erover op de website.

Rondje langs de gemeenten

Afb UtrechtAfgelopen najaar is er een rondje gemaakt langs de gemeenten om te horen wat er speelt op het gebied van klimaatadaptatie en afvalwaterketensamenwerking, welke kennisvragen zijn er en wat kan het netwerk betekenen? Het Convenant Duurzame Woningbouw, dat bijna alle gemeenten hebben getekend, werd besproken:

 • Hoe gaan we hiermee aan de slag?
 • Wil de gemeente komend jaar aan de slag wil met een hitteplan,  of juist verder met een al opgesteld hitteplan?
 • Ziet de gemeente kansen om een buurt als voorbeeldproject op korte termijn klimaatadaptief in te richten?

Het was goed om elkaar weer eens live te spreken en te horen wat goed gaat in het netwerk en wat nog beter kan. Naast de gemeenten spraken we ook de VRU, HDSR en de provincie.

Begroting 2023

afb. begroting

Op 8 december is met de mandaathouders de begroting voor 2023 besproken. Zij hebben ingestemd met deze begroting, en hebben hierbij een aantal aandachtspunten benoemd. Zo gaf Hilly Jager van de Provincie Utrecht aan dat het gereserveerde bedrag voor hitte mogelijk te weinig is voor onze ambitie: alle gemeenten hebben eind 2023 een hitteplan. Richard Zwartenkot wil graag dat de geleverde inzet en resultaten van de afgelopen jaren inzichtelijk worden gemaakt. We zijn blij dat we in 2023 weer flink aan de slag kunnen! Om jullie een beeld te geven van de activiteiten die we op willen pakken, kunnen jullie een kijkje nemen in ons nieuwe Actieplan 2023 – 2024 (pdf, 7.6 MB).

Water & Klimaattafel 15 december

Logo-water-klimaat-zonder-payoff

Op 15 december vond de laatste Water & Klimaattafel van 2022 plaats. We hebben aan de hand van een aantal vragen met de bestuurders een gesprek gevoerd. Hieronder staan ze nog even op een rijtje:

 • Hoe gaan we de ambitie voor Vitale en kwetsbare functies en de Handreiking gevolgbeperking verankeren in de ruimtelijke ordening en welke gemeenten willen hier in 2023 in de praktijk mee aan de slag?
 • Welke gemeente gaat (of wil) in de periode tot 2025 een wijk of buurt klimaatadaptief maken en wil hiermee als voorbeeld wil dienen voor andere gemeenten?
 • Heeft u interessante input die we kunnen delen via ons nieuw te lanceren Instagramaccount Klimaatklaar? Lever die dan aan via  info@waterenklimaatutrecht.nl.
 • Welke gemeenten sluiten in 2023 aan bij het opstellen van een lokaal hitteplan versie 1.0 en welke gemeenten willen hun lokale hitteplan verder brengen? Welke gemeenten gaan in 2023 koelteplekken realiseren en willen zich aansluiten bij de werkgroep?
 • Welke ideeën heb je voor de 2 andere (LIFE IP) demonstratieprojecten, waarvan 1 in het buitengebied en 1 samen met een woningcorporatie?

Fijn als gemeenten hier ambtelijk en bestuurlijk over in gesprek kunnen gaan en ons informeren bij goede input of ideeën!

Klimaatklaar op Instagram

Klimaatklaar instagram

We doen er alles aan om wateroverlast en watertekorten tegen te gaan, maar we hebben ook de hulp van zowel bedrijven als inwoners hard nodig om klimaatbestendig te worden. Hiervoor hebben we bij de start van ons netwerk de website Klimaatklaar opgezet. Tijd voor de volgende stap, want Klimaatklaar is inmiddels ook op Instagram te vinden! We delen er tuintips voor inwoners van onze regio, maar ook regionale projecten en subsidieregelingen en we gaan live met interessante personen uit de regio. Neem vooral een kijkje en volg ons. Heb je ideeën vanuit jouw gemeente, waterschap of uit je eigen buurt die echt een plek verdienen op Instagram? Mail ze naar info@waterenklimaatutrecht.nl.

Oproep: procesondersteuner en communicatieadviseur gezocht!

afb. gezocht

We zijn op zoek naar (in ieder geval tijdelijke) ondersteuning in de vorm van een goede projectondersteuner en/of communicatieadviseur. We weten dat jullie allemaal genoeg te doen hebben, maar willen toch een poging wagen: weet iemand die bij ons aan de slag wil? We horen het graag!

Gastlessen

afb. Gastles

We vinden het belangrijk om jongeren bij ons werk te betrekken, onder andere om ze te laten zien hoe leuk en belangrijk ons werk is en ze daarmee voor ons vakgebied te interesseren. Daarom geven we regelmatig gastlessen op middelbare scholen, hogescholen en universiteiten. Vind je het leuk om dat samen met ons te doen, of doe je dat zelf ook regelmatig? Dan horen we dat graag! We trekken hier graag samen met jullie in op.

Belangrijke data 2023

Om alvast in de agenda’s op te nemen:

Water & Klimaattafel (WKT):

 • 30 maart
 • 28 september
 • 7 december

Mandaathoudersoverleggen:

 • 16 maart
 • 23 november

Op de agenda voor de komende periode:

footer-met-balk