Eerste twee demonstratieprojecten LIFE IP bepaald


Afgelopen tijd hebben zijn er verschillende gesprekken gevoerd over de ingediende projectideeën voor ons LIFE IP project en zijn deze getoetst aan de doelstellingen en randvoorwaarden. Twee van de vier voorbeeldprojecten zijn nu definitief:

  • Bewonersparticipatie: Gemeente Nieuwegein gaat inzetten op een groene leefomgeving en wil hiervoor de verschillende, versnipperde, initiatieven bij elkaar brengen. De wens is om te komen tot een (groeiende) ‘community van stadsvergroeners’ die, zowel vanuit een centraal punt (het MEC-gebouw) als vanuit de wijken, verschillende initiatieven gaat ontplooien.
  • Participatie bedrijven: de ondernemersorganisatie van Lage Weide heeft de ambitie om van dit bedrijventerrein een aantrekkelijk, groen en biodivers bedrijventerrein te maken dat bestand is tegen de optredende klimaatveranderingen. Men staat in de startblokken om samen met een kopgroep van ondernemers te beginnen. Maar er zijn ook nog veel vragen over maatregelen, aanpak en het enthousiasmeren van andere ondernemers.

Uiteraard zal alle opgedane kennis gedeeld worden met het netwerk.