Presentaties Netwerkbijeenkomst Hitte


Op maandag 28 november jl. hebben we een interessante bijeenkomst gehad over het thema ‘Hitte’. Diverse sprekers hebben ons in hun pitches meegenomen in de urgentie van dit onderwerp, in wat een lokaal hitteplan is en wat je eraan hebt, en hoe we binnen onze regio om willen gaan met het realiseren van koelteplekken.

De presentaties kunnen jullie vinden via deze link: Presentaties netwerkbijeenkomst hitte

Zoals jullie weten, willen we in 2023 een flinke slag maken met de in het uitvoeringsprogramma geformuleerde acties voor hitte. Ons doel is om in 2023 voor iedere gemeente een lokaal hitteplan te hebben. Daarnaast willen we koelteplekken realiseren en een handreiking opstellen over hoe we dat aan willen pakken. Voor iedereen die er maandag niet bij kon zijn daarom nog de volgende vragen:

  • Welke gemeente heeft nog geen hitteplan en sluit graag aan bij onze gezamenlijke actie om deze in 2023 op te stellen?
  • Welke (kleine) gemeente gaat in 2023 aan de slag met realiseren van koelteplekken en wil zich aansluiten bij de werkgroep (bestaande uit Marit Linckens, Richard Zwartenkot en ik)?

Tenslotte nog graag jullie aandacht voor de Menukaart Hitte die vanuit BZK (en uitvoerend RVO) is ontwikkeld. Er worden gemeenten gezocht die willen meedoen aan een pilottraject om hittebestendig te worden. De doorlooptijd is een half jaar, zie ook het document Pilots Hitte-aanpak gemeenten (pdf, 421 kB).