Nieuwsbrief Water & Klimaat, oktober 2020


Nieuwsbrief Netwerk Water & Klimaat

Deze keer aandacht voor:

  • Inspiratiesessie bewonersparticipatie
  • Regionale Adaptatiestrategie
  • Werkgroep Uitvoeringsprogramma en Impulsregeling
  • Ambassadeur Koen te Velde
  • Nieuw op de agenda: Klimaattop
  • Items ‘Leuk om te weten’

Inspiratiesessie bewonersparticipatie

Inwonersparticipatie 3

Op donderdag 17 september was er weer een inspiratiesessie van het netwerk. Laurens van Miltenburg van gemeente Nieuwegein, Brenda Horstra van de Tuinbranche Nederland en Mirko van Ingen van Samen Klimaatbestendig inspireerden de deelnemers met de campagne ‘Natuurlijk de Watervriendelijke Tuin´, de ontwikkelingen binnen de tuinbranche en het belang van bewustwording en samenwerken. Werkgroeptrekker Tom Overgaauw organiseerde deze sessie en brengt er verslag van uit.

Regionale Adaptatiestrategie

brug-leidsche-rijn-utrecht 1 - naam fotograaf en locatie

Dit najaar is de RAS van onze regio klaar. We leggen er momenteel de laatste hand aan door reacties vanuit het netwerk en van betrokken stakeholders te verwerken. In oktober voegen we ook de streefbeelden, opgesteld door bureau BVR, toe en op 28 oktober bespreken we de concept RAS met onze bestuurders. Elke partner brengt de RAS vervolgens naar zijn college, zodat we tijdens de klimaattop op 28 januari kunnen vieren dat de RAS is vastgesteld.

Werkgroep Uitvoeringsprogramma en Impulsregeling

deeltuin-veemarkt-utrecht - naam fotograaf en locatie

Om concreet invulling te geven aan de uitvoering van de RAS, is deze zomer een werkgroep gestart met het opstellen van een uitvoeringsprogramma. De contouren van het programma tekenen zich af en de werkgroep treft voorbereidingen voor de Impulsregeling klimaatadaptatie. We streven ernaar om in 2021 de eerste aanvraag in te dienen. Dat doen we als netwerk, omdat een aanvraag voor een bijdrage alleen als werkregio van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie kan worden ingediend. Op onze website vind je meer informatie over onze nieuwe werkgroep.

Ambassadeur in beeld: Koen te Velde

Foto Koen in de tuin 2

Het Netwerk Water en Klimaat zet in op leren, inspireren en verbinden. Koen te Velde is de eerste ambassadeur die ons een kijkje gunt in zijn eigen inspanningen om zijn omgeving klimaatadaptief en waterrobuust te maken. Lees hier hoe regenwater het bij hem heeft overgenomen van de beregeningsinstallatie.

Nieuwe gezichten bij het netwerk

Foto Ingeborg en Renske

Communicatieadviseur Renske Siemens en procesondersteuner Ingeborg Verspuij werken vanaf 1 september voor het netwerk. Renske vervangt Charlene gedurende haar zwangerschapsverlof. Ingeborg is er om samen met Saskia het netwerk en dan met name de werkgroepen te ondersteunen.

Nieuw op de agenda

In oktober organiseren we weer een themabijeenkomst en op 28 januari vindt de Klimaattop plaats. Achter de schermen zijn we al bezig met de voorbereidingen voor dit grote event. We vinden het belangrijk dat netwerkleden en andere geïnteresseerden erbij zijn en sturen daarom binnenkort een agendaverzoek. Meer informatie over het programma volgt.

Ook leuk om te weten

  • Wil Nederland tijdig klimaatadaptief zijn, dan is alle zeilen bijzetten het devies. Dat blijkt uit de op Prinsjesdag gepresenteerde herijking van het Deltaprogramma. Aan het roer van die gigantische opgave staat deltacommissaris Peter Glas. Lees het interview van Stadszaken met Deltacommissaris Peter Glas over de stand van zaken van ‘zijn’ programma.
  • Op dinsdag 27 oktober is de U10/U16 collegedag. Deze dag krijgt door Corona een iets ander karakter. In de middag organiseert HDSR een waterspecial, over de rol van water en klimaat in ruimtelijke ontwikkelingen, en het REP in bijzonder. De REP bestuurders en bestuurders van Water & Klimaat ontvangen hiervoor een uitnodiging. Sprekers zijn Marjolein Haasnoot (Deltares) en Berno Strootman (College van Rijksadviseurs).
  • De Natuur en Milieu Federatie wil connectie leggen met overheden, bedrijven en professionals. Als coördinator van het Netwerk Utrecht2040, binnen het programma van de Staat van Utrecht, voert NMU verschillende activiteiten uit voor een duurzame provincie in 2040! Zo leidt NMU bewoners in verschillende buurten op tot energie-ambassadeur. Buren kunnen terugvallen op deze ambassadeurs, die hen kunnen helpen bij het verduurzamen van hun woning.
  • Vanaf 23 september staat op onze website een toegankelijkheidsverklaring. In de verklaring staat in hoeverre onze website voldoet en welke maatregelen we nemen om toegankelijkheid te borgen. nl voldoet op dit moment nog niet aan de eisen op het gebied van toegankelijkheid.

Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief? Laat het ons weten via info@waterenklimaatutrecht.nl.