Netwerkbijeenkomst 30-11


Op 30 november was er weer een netwerkbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst werden de netwerkleden door Koen en Esther bijgepraat over de actualiteiten in het NWK. De trekkers van de werkgroepen deden dit over de activiteiten van de verschillende werkgroepen. (pptx, 26 MB) De presentatie van de werkgroep Gevolgbeperking (ppt, 2.3 MB) is apart te bekijken. De werkgroep Burgerparticipatie onthulde het Voorbeeldenboek bewonersparticipatie Netwerk Water en Klimaat (pdf, 5 MB), Het boek geeft voor de verschillende pijlers aan hoe de bewoners betrokken zijn en welke middelen daarbij zijn ingezet.  Aansluitend vonden er in twee rondes verschillende deelsessies plaats. Wil je de presentaties (nog eens) bekijken? Je vindt ze samen met de beschrijving van de deelsessie hieronder.

Ronde 1 deelsessies

 • Ecoscans: Schoon stedelijk water is van groot belang. De steeds warmere zomers zorgen ervoor dat we meer en meer recreëren op, rond en in het water, want het stedelijk water kan een fijne koelteplek vormen. En vergeet ook niet het belang van schoon stedelijk water voor de biodiversiteit en ecologie. Dit jaar zijn de Ecoscans weer uitgevoerd. Zit er een dalende of stijgende lijn in de waterkwaliteit en is er een link te leggen tussen waterkwaliteit en het weer in de zomer? Deze scans geven een goed beeld van de waterkwaliteit in ons stedelijk gebied en de mogelijkheden voor verbetering. Door Sita Vulto van HDSR.
  Bekijk de presentatie nog eens

 • Burgerparticipatie: De Natuur en Milieufederatie Utrecht, IVN Natuureducatie en Landschap Erfgoed Utrecht werken samen met het NWK in de provincie Utrecht aan meer bewonersparticipatie bij klimaatadaptatie en vergroening. Ze verzorgden een werksessie, waarin ze een pleidooi houden voor bewonersparticipatie, vertelden hoe zij daaraan werken, maar vooral samen met jou aan de slag gaan met (nieuwe) kansen voor gemeenten en de regio. Door: Jeannine van Bree van de NMU. 
  Bekijk de presentatie nog eens (pdf, 2.7 MB)

Ronde 2 deelsessies

 • Evaluatie waterketensamenwerking: Waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven werken samen om in de waterketen kosten te besparen, de kwaliteit te verbeteren en de kwetsbaarheid te verminderen. Dit najaar heeft Netwerk Water & Klimaat een enquête uitgezet bij en vervolgens gesprekken gevoerd met de gemeenten en HDSR om de waterketensamenwerking te evalueren. In dit uur bespreken we de resultaten met jullie en benoemen we een aantal acties waarmee we het eerst aan de slag willen. Door: Jan Cornelis van der Vliet en Koen te Velde
  Bekijk de presentatie nog eens

 • Lokale Adaptatie Strategieën (LAS): Maarten Verkerk en Fiona van der Burgt van adviesbureau Overmorgen werken voor verschillende gemeenten aan lokale adaptatiestrategieën. Zo koppelt Lelystad de klimaatadaptatiestrategie aan een actieplan biodiversiteit en ligt de nadruk in Nunspeet vooral op het meetbaar maken van kwantitatieve doelen. Samen met Marit Linckens van de gemeente Utrecht delen zij hun tips en trucs met ons. Marit heeft onlangs de Visie Klimaatadaptatie Utrecht afgerond. Loop je tegen dingen aan, krijg je het niet van de grond of weet je niet waar je moet beginnen: vraag het deze experts!
  Bekijk de presentatie nog eens (pdf, 3.1 MB)

Even napraten

Een klein comité bleef nog even napraten en beantwoordde drie vragen via Mentimeter. Naast de serieuze antwoorden, gaven de minder serieuze antwoorden duidelijk aan dat we toch echt wel weer zin hebben om elkaar live te zien onder het genot van een statafel (!) met bitterballen. Laten we hopen dat de volgende netwerkbijeenkomst wel weer op locatie kan.

1-wat-ben-je-wijzer-geworden-vandaag-1

2-waardoor-werd-je-geraakt-vandaag-1

3-waar-zou-je-in-een-woord-bij-een-volgende-netwerkbijeenkomst-graag-bij-stil