Netwerkbijeenkomst Ecoscans 2.0


Na 2 rondes ecoscans “oude stijl” in 2015 en 2018 is het afgelopen jaar nagedacht over de verbeterpunten die naar boven kwamen. Op 16 oktober heeft de themagroep stedelijk water het voorstel voor de ecoscans 2.0 gepresenteerd.

Aanpassingen Ecoscans 2.0

De ecoscans 2.0 moeten een genuanceerder beeld geven van de waterkwaliteit en meer mogelijkheden voor verbetering identificeren. En dit zonder de eenvoud te verliezen. De definities van laag/zichtbaar/levendig en natuurlijk water blijven ook onaangepast. Een aantal criteria is aangepast. Het criterium “aantal planten” is opgesplitst in hoeveelheid soorten planten en in plantenbedekking en het criteria oevers is toegevoegd. Tenslotte is ervoor gekozen om voor het eindoordeel anders vast te stellen. In plaats van het one-out-all-out principe werken we met een gewogen gemiddelde. Tijdens de presentatie zijn deze criteria allemaal toegelicht en besproken.

Nieuwe ecoscans positief ontvangen

Advies- en Ingenieursbureau Tauw gaat alle metingen van 2015 en 2018 omrekenen naar de nieuwe methode. Deze omgerekende ecoscans volgen eind november. Tijdens de netwerkbijeenkomst gaven alle aanwezigen aan dat ze de ecoscans 2.0 een verbetering vinden ten opzichte van de oorspronkelijke ecoscans. De reacties op het onderdeel zwerfvuil (CROW-norm) en het onderdeel oevers worden binnenkort besproken in de themagroep.

Uitvoering Ecoscans 2021

Begin volgend jaar benadert het netwerk bureaus voor het uitvoeren van de scans in 2021, die betaald worden door HDSR en het Netwerk Water en Klimaat. Begin volgend jaar horen jullie meer van de themagroep over het proces. In voorbereiding hierop vragen wij de gemeenten wel vast na te denken over de locaties van de ecoscans. Uitganspunt hierbij is globaal de hoeveelheid uit  2018 of 2015.

Meer weten?

Wil je meer over weten, neem dan contact opnemen met sita.vulto@hdsr.nl.