Klimaatportaal en -stresstesten


In alle gemeenten van het beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn in 2018 klimaatstresstesten uitgevoerd.

Wat is een klimaatstresstest?

Een klimaatstresstest geeft een eerste antwoord op de vraag wat de gevolgen zijn van klimaatverandering: waar ontstaan knelpunten bij overstromingen, hevige neerslag en wat gebeurd er bij lange perioden van droogte of hitte. Deze klimaatstresstest is een zogenaamde light-versie: Bedoeld voor bewustwording bij overheden en samen het gesprek op gang brengen met anderen. De resultaten geven geen ultiem antwoord op wat er moet gebeuren. De volgende stap is om met de resultaten een risicodialoog te voeren met de maatschappij over de herkenbaarheid van de beelden en de knelpunten die worden verwacht. De kaarten zijn te vinden in het Klimaatportaal van de provincie Utrecht. Iedere gemeente heeft een eigen rapport en de data gekregen van de klimaatstresstest. Deze zijn bij de gemeenten op te vragen.

Stap verder

Met deze stresstesten gaan de overheden in de regio Utrecht net een stap verder dan de verplichte klimaatstresstest die alle Nederlandse gemeenten volgens het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie uit moeten voeren. “Voor het stedelijk en landelijk gebied worden de gevolgen van klimaatverandering in beeld gebracht en met elkaar besproken” aldus Goos Boelhouwer, beleidsadviseur vanuit het waterschap. Volgens hem is het doel om met alle overheden vast te stellen welke effecten optreden door klimaatsverandering en welke daarvan zorgen voor ‘stress’. De stresstest is een belangrijke stap in de samenwerking om de regio Utrecht klimaatbestendig te maken.

Herkenning gevolgen

De Utrechtse overheden onderzoeken dit samen. Het waterschap, de provincie, de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en 14 gemeenten werken samen aan kennisontwikkeling in de samenwerkingsverbanden Winnet en Coalitie Ruimtelijke Adaptatie. Adviesbureau Aveco de Bondt voert de klimaatstresstesten uit. De verwachting is dat dit gaat bijdragen aan herkenning van de gevolgen van klimaatverandering. Gedurende de periode mei en juni vinden bij de 14 gemeenten workshops plaats. In juli worden de resultaten van deze verkenning verwerkt wat vervolgens door de gemeenten wordt gepubliceerd.


Klimaatportaal provincie Utrecht

Het klimaat verandert. We hebben steeds meer te maken met extreme regenbuien, hoge temperaturen, stormachtige wind of droogte. Samen met inwoners en partners werkt de provincie aan een inrichting van onze leefomgeving die bestand is tegen klimaatverandering.

Klimaatstresstesten